Според спешно изготвени промени на Закона за електронните съобщения

Разследващите ще взимат трафични и телефонни данни само с разрешение на съда

Разследващите ще взимат трафични и телефонни данни само с разрешение на съда

Телефонните и трафичните данни ще бъдат предоставяни на разследващите само след мотивирано разрешение от съда и ще се съхраняват максимум 6 месеца с възможност за удължаване на този срок до 3 месеца.

Това са част от предложенията за промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), изготвени спешно от управляващото мнозинство, след като преди десетина дни Конституционният съд (КС) обяви за незаконни всички текстове от ЗЕС, регламентиращи проследяването на мобилните и интернет комуникации.

Въпросното конституционно дело бе образувано по жалба на омбудсмана Константин Пенчев, който той подаде във връзка с решението на Съда на Европейския съюз в Люксембург, с което в началото на април м.г. той обяви за невалидна директивата за запазване на тези данни на гражданите на ЕС до две години с цел да послужат при евентуално разследване на тежки престъпления.

Спешно изготвеният законопроект вече е внесен в Народното събрание и предстои да бъде разгледан на първо четене в комисията за контрол на службите и специалните разузнавателни средства във вторник.

Според предложенията им разпоредбите на ЗЕС вече няма да могат да служат за разкриване на компютърни престъпления, тъй като данните се "съхраняват за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления". Така отпада и възможността полицията да търси информация за движението на издирвани лица по клетките на мобилните оператори, съобщава "Правен свят" в понеделник.

За първи път законът ще задължи прокурорите да искат разрешение от съда, ако търсят трафични данни по вече образувано досъдебно производство. В момента такова не им е необходимо, защото се позовават на чл. 159 от Наказателно-процесуалния кодекс, който задължава всеки да предаде намиращите се у него "предмети, книжа, компютърни информационни данни и трафични данни, които могат да имат значение за делото".

Предвиден е и специален ред за унищожаване на справка, съдържаща "данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване". Депутатите са записали в проекта си, че "по мотивирано писмено предложение на наблюдаващия прокурор, съдията, издал разрешението, разпорежда унищожаването" на такава справка, а мобилните оператори и интернет доставчиците имат 7 дни, за да предоставят на съдията протоколите от унищожаването. Детайлите по процедурата са оставени на главния прокурор.

Когато трафичните данни са предоставени на службите и не са използвани за образуване на досъдебно производство, те трябва да бъдат унищожени от специална тричленна комисия, предвиждат новите текстове. Това изискване съществува и във все още действащия закон. Депутатите обаче предлагат унищожаването да става не в 6-месечен, а в тримесечен срок от датата на получаването на информацията. Освен това те задължават тричленната комисия, отговорна за унищожаването, да изпраща протокола от него на съда, издал разрешението за предоставянето на трафичните данни.

Нововъведение е и изискването към интернет доставчиците и мобилните оператори до 5-о число на всеки месец да предоставят на Комисията за защита на личните данни протокола за унищожените през предходния месец данни. За първи път в ЗЕС се записва, че КЗЛД ще може да прави "проверки за законосъобразност на съхраняването и унищожаването на данните". Комисията и сега е натоварена с контрола, но нямаше изрично разписано право на проверка.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?