“Разтърсващата“ реформа на висшето образование ще става на части

“Разтърсващата“ реформа на висшето образование ще става на части

Подготвяният нов закон за висшето образование няма скоро да види бял свят, а на първо време ще бъдат направени само някои промени в сегашния Закон за народната просвета. Това обяви в понеделник при откриването на академичната година в УНСС просветният министър Сергей Игнатов. По думите му отлагането на дългоочакваната реформа се налага, за да може тя да се направи по най-добрия начин и висшето образование да се реформира заедно с науката.

“България се нуждае от разтърсваща академична реформа“, повтори думите си отпреди месец Игнатов.

"Трябва да решим проблема с управлението на университетите. Това ще стане на два етапа. Естествено, далечната цел е разделение на властите във висшите заведения - финансова и административна. В момента ние трябва да разрешим на университетите да се обединяват в по-голяма федеративна структура. Техническият университет в София и Химическият отдавна изявяват желание да се превърнат в едно федеративно цяло като ще запазят като висши училища своята автономия", каза Игнатов.

Министърът посочи, че ще се върви в посока по-голяма автономия за университетите като сред основните въпроси за решаване ще бъдат акредитацията и финансирането на ВУЗ-овете.

“Трябва да се премине към интегрирана форма на акредитация, която засега няма да обхваща докторското обучение. В основата на акредитацията на висшето училище трябва да залегне системата за развитие и поддържане на качеството в университета, а количествените показатели да отидат на втори план“, каза Игнатов.

През октомври ще излезе рейтингът на специалностите във висшите училища в България и министърът отбеляза, че в бюджета през следващата година може да се заложат параметри да се финансират приоритетно специалностите, които заемат първо място в този рейтинг. Предвижда се също да се повиши коефициентът на инженерните специалности. След анализ на научния капацитет на висшите училища, процедура за който се подготвя в момента, както и на основата на тяхната научна тежест, те ще получат в бюджета за следващата година малко по-голяма сума.

“Трябва да се създадат условия за по-тясно сътрудничество между висшите училища и научните организации, за обща визия и решения. Най-важното е да създадем условия през следващите години да се постигне концентрация на финансовия и интелектуалния ресурс на страната, защото той сега се разпилява“, каза още Игнатов.

Предвижда се също засилване ролята на настоятелствата на висшите училища.

Министърът лансира и идеята за създаване на научни паркове около по-големите университети.

Очаква се до месец промените в действащия сега закон да бъдат разгледани от Министерския съвет, след което се очаква обсъждането в Народното събрание.

“Ще се опитаме с тези малки, но модерни промени, да "отпушим" системата, защото вярвам, независимо от негативните настроения, които са плод преди всичко на навика от изминалите години, че един ден науката и образованието в България ще вървят ръка за ръка, че няма да има такова рязко разделение между научните организации и университетите, защото добрият университет е мястото, където се прави и се преподава наука“, добави министър Игнатов.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?