Разузнаването и е-управление ще са под контрола на Герджиков

Разузнаването и е-управление ще са под контрола на Герджиков

Премиерът Огнян Герджиков лично ще координира дейността на министрите на финансите и на външните работи, на държавните агенции "Разузнаване" и "Електронно управление", както и на Държавната агенция за българите в чужбина, съобщи правителствената информационна служба.

Служебният министър-председател е разпределил и ресорите, за които ще отговарят вицепремиерите.

Заместник министър-председателят по социални политики и министър на здравеопазването Илко Семерджиев поема координацията на органите на изпълнителната власт във връзка с дейността на министерствата на икономиката, на енергетиката, на земеделието и храните, на околната среда и водите, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на младежта и спорта, на културата и на туризма.

В ресора на Семерджиев влизат и държавните агенции за метрологичен и технически надзор, за закрила на детето, за стоковите борси и тържищата, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Агенцията за ядрено регулиране.

Илко Семерджиев ще координира също дейностите по отношение на Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния компенсационен жилищен фонд и Патентното ведомство.

В ресора на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната Стефан Янев са министерствата на вътрешните работи, на правосъдието, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В ресора на Стефан Янев влизат още държавните агенции "Национална сигурност", "Технически операции", "Архиви", "Държавен резерв и военновременни запаси".

Той ще отговаря още за Държавната агенция за бежанците, Държавната комисия по сигурността на информацията и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?