Разузнаването и църквата отказват да спазват закона за досиетата

Продължава проверката на кредитните милионери и клиентите на КТБ

Разузнаването и църквата отказват да спазват закона за досиетата

Три ключови институции - Служба "Военна информация", Държавна агенция "Разузнаване" и Българска православна църква, не желаят да предоставят списъците на лица, подлежащи на проверка за принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност.

Това се случва, въпреки че и трите институции имат подобно задължение по закон, става ясно от доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 юли 2018 г. до 20 декември 2018 г.

В документа, който е изпратен в парламента и е качен на сайта на институцията, комисията по досиетата се оплаква, че разузнавателните служби отказват да дадат списъците - на директор, зам.-директорите, директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори в служба "Военна информация", както и на председател, зам.-председателите, директорите на дирекции и началниците на отдели в Държавна агенция "Разузнаване". Същото оплакване е отбелязано изрично и за Българската православна църква, която не дава списък на ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности.

Според промени в закона от 2017 г. комисията трябва да провери за принадлежност към ДС и председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация. В доклада е записано, че към "настоящия момент се събират списъци", както и че "редица партии, включително и парламентарно представени, все още не са предоставили списъци".

Комисията отбелязва, че все още не е започнала проверката и на други от новите категории служители, добавени през 2017 г. Сред тях омбудсманите на общините и техните заместници, главните архитекти на общини и на райони, кметските наместници, съдебните заседатели, на ръководствата на телекомуникационните компании.

Не е започнала и проверката на собствениците и ръководителите на рекламни агенции, а също и собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността, защото предстояло да се изяснят агенциите и дружествата.

Предстои също проверка и на председателите и зам.-председателите на университетски и факултетски общи събрания, както и учредителите на юридически лица с нестопанска цели и др.

От доклада обаче става ясно, че е завършена проверката на приватизираните предприятия в областните градове. Събира се информация за останалите приватизирани предприятия по общини. Предстои поетапна проверка на приватизираните държавни предприятия и купувачите по тях. До момента е извършена проверката на 10 приватизационни фондове. Проверена е отрасловата приватизация за периода 1993 - 1994 г.

Продължава проверката на ръководствата на дружествата с над 50% държавно или общинско участие.

Продължава също проверката на кредитните милионери от банковата криза през 90-те години. До момента са проверени длъжници на 34 банки. Същото важи и за гражданите и фирмите, получили привилегировани лихви по депозити или кредити от КТБ.

Споделяне

Още от България