Реалните ни доходи са нараснали с 40% за 12 години

Реалните ни доходи са нараснали с 40% за 12 години

Реалните доходи на домакинствата у нас, отчитайки инфлацията, са нараснали с 40% за периода 2004 – 2015 г., обяви в петък Националният статистически институт (НСИ). Увеличението само през 2015 г. е с 3%.

През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 953 лв. и нараства с 2.9% спрямо 2014 г.

Всеки трети лев, който влиза в бюджетите на домакинствата у нас, е от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица). През 2015 г. тези доходи са били 1 455 лв. средно на лице от домакинство и се увеличават в номинално изражение 2,6 пъти спрямо 2004 г. През 2004 г. доходът от пенсии е бил 509 лв. на година, а през 2015 г. вече е 1286 лв. на човек. Относителният дял на доходите от пенсии през 2015 г. е 26% от общия доход на домакинствата.

През 2015 г. българските домакинства са изразходвали 4 666 лв. средно на лице, което е с 3.5% повече в сравнение с 2014 г.. За периода 2004 - 2015 г. разходите на домакинствата се увеличават 2.4 пъти. За храна са изразходвани 1 463 лв. средно на човек. През 2015 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 839 лв. средно на лице от домакинство, което е с 8.7% повече спрямо 2014 г. В сравнение с 2004 г. тези разходи са се увеличили 2.5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива. Увеличение на годишна база има и при харчовете за алкохол и цигари - с 9.7%.

През 2015 г. в собствено жилище живеят 89,5% от домакинствата, а 6,7% ползват жилище, без да плащат наем, сочат още данните на НСИ. В жилища под наем живеят 3,8% от наблюдаваните домакинства – 2,8% на свободен и 1,0% на общински наем. Второ жилище притежават 8,3% от домакинствата. С автомобили разполагат 51,9% от наблюдаваните домакинства.

Телевизор имат 98,9% от домакинствата, а 29,4% притежават по два и повече телевизора. На второ място по разпространение е хладилната техника – 97,9% от домакинствата в страната имат хладилник. Автоматична перална машина притежават 91,9% от домакинствата.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 2,4% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 5,6%, а 59,4% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 32,6% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 56,3% от домакинствата. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 36,5%. Интернет връзка в жилището имат 55,5% от домакинствата в страната. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 37,4% от домакинствата.

Климатици притежават 33,3% от домакинствата.

Споделяне

Още от Бизнес