Редуцират отпуските, за които се начисляват осигурителни вноски

Кабинетът промени механизма за пресмятане на осигурителните вноски чрез промени в наредбата за елементите на възнагражденията и доходите. Промените са свързани с вида отпуски, заплащането за които също влиза в минималния месечен осигурителен доход.

Осигурителни вноски ще се внасят само за определена част от предвидените в Кодекса на труда отпуски - основен и удължен платен годишен отпуск, допълнителен платен годишен отпуск, отпуск за кърмене и хранене на малко дете, платен отпуск за две и повече деца, платен отпуск за обучение и отпуск за приемен изпит в учебно заведение. За лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в други отпуски извън посочените, минималният месечен осигурителен доход ще се определя пропорционално на отработените дни през месеца.

Приетите от правителството днес промени са одобрени от синдикатите и работодателите преди седмица.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: