Рефинансирането на кредита може да спести до 30% от разходите

Рефинансирането на вече изтеглени кредити може да ви спести до 30% от общите разходи по заема. Това е една от тенденциите на пазара през изтеклия август, показва анализът на консултантската компания "Кредит Център".

"Банките са активни в създаването на нови кредитни продукти с по-изгодни условия, което кара заинтересованите и информирани потребители да  търсят варианти да оптимизират разходите по съществуващите си кредити", коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на “Кредит Център“ и Creditpoint.bg. Той допълни, че тези, които са рефинансирали заемите са успели да спестят от 15 до 30 % от своя дълг за целия срок на изплащане.

Едни погасяват главницата със спестени средства, за да намалят общия си разход към крайната дата на кредита. Други пристъпват към предоговаряне или рефинансиране, сочи анализът на "Кредит център".  

Задълженията, които активно се прехвърлят в момента са изтеглени преди 4-5 години. На практика това са домакинства и лица, които са се показали като коректни, редовни платци и всяка банка има желание да ги привлече като свои клиенти. В историята на кредита и кредитното досие на получателите се крият и голям процент от възможностите за оптимизация на разходите, посочи Тошев.

По думите му през август е реализиран рекорден случай на понижение на разходите чрез рефинансиране. Клиент, изтеглил ипотечен кредит за 80 000 евро и 4 потребителски кредита на обща стойност 20 000 евро, предприема стъпки към консолидиране на задълженията си. След рефинансирането плащанията на потребителя намаляват със 115 000 лева за целия период на кредитите, дават пример от "Кредит център".

Ако решите да рефинансирате заема си е задължително да се следят промените в условията на кредитния пазар. При поява на предложение за кредит с по-ниски лихви с 2 или повече процентни пункта, това означава, че имате опция да спестите сериозна сума за целия период, ако решите да рефинансирате, съветват от "Кредит център".  

Консултантите препоръчват още при предоговарянето на условията да се опитате да скъсите срока за погасяване на кредита. По-кратките срокове означават по-бързо погасяване на главницата, което ще намали броя на месечните вноски, а оттам – и общия обем на лихвите, които трябва да заплатите.

Ако имате заеми от две или повече банки, рефинансирайте кредитите с един общ, съветват още консултантите. Обединяването на няколко кредита в един ще опрости процеса по изплащане на дълга и вероятно ще ви осигури по-малка месечна вноска.

През август средният размер на изтеглените заеми за страната е бил 31 444 евро, показва анализът на "Кредит център". Съотношението между българската и европейската валута за пореден път е в полза на лева – 66% от всички заеми са в българска валута при 61% през юли, отчитат от "Кредит Център".

Споделяне

Още от Бизнес