Реформаторите обявиха план за "Чисти ръце" и радикална съдебна реформа

Главният прокурор да се избира от НС, прокуратурата и съдът да се разделят, силно гражданско участие в управлението на правосъдието

Реформаторите обявиха план за "Чисти ръце" и радикална съдебна реформа

Операция "Чисти ръце” срещу задкулисното управление и корупция на всички нива и радикална реформа на съдебната система, която да гарантира ефективна прокуратура и справедлив съд, работещи в обществен интерес. Това предлага Реформаторският блок (РБ), чиито представители представиха в неделя план "Реформа на правосъдието и системата за сигурност".

Главният прокурор да се избира от парламента, прокуратурата и съдът да се разделят в отделни системи и да има силно гражданско участие в управлението на правосъдието, предвиждат част от мерките на РБ.

Неведнъж са правени опити да се реформира правосъдието, но с намерение то да остане същото. Проблемът е корупцията по високите етажи на властта, а безнаказаността на управляващите ще спре, ако се скъса връзката между политическото и правораздаването, заяви на пресконфернцията адв. Йонко Грозев, координатор на групата в Блока по правосъдие и вътрешен ред и зам.-председател на партия ДБГ.

Публично назначаване на главния прокурор е радикална промяна, изтъкна той, тъй като досега главният прокурор винаги е бил назначение на управляващите, т.е. на поредното правителството. Не можем да кажем, че това не е факт. Единственото оръжие срещу подобна практика е публичността, каза още Йонко Грозев.

Радан Кънев, лидер на ДСБ, добави, че политическата отговорност е могъщ фактор и че призивът на реформаторите е за по-малко задкулисна намеса и повече прозрачност. Ще разграничим прокуратурата и съда и нека цялото общество знае, че който оттук нататък говори за операция "Чисти ръце“, без да дава визия за радикална промяна в прокуратурата, просто лъже, изтъкна Радан Кънев.

Операция "Чисти ръце“ не е хвърляне на документи по телевизионни студия за дискредитиране на политическите противници, а системен подход за постигане на върховенството на закона. Ние ще проведем "Чисти ръце“, защото българските институции са окупирани, подвластни на корупцията по високите етажи и не отговарят обществените очаквания, каза Йонко Грозев. Много от управляващите нямаше да са на позиции сега и случаят "Пеевски“ нямаше да е възможен, ако в правосъдната система беше направена истинска реформа, а не имитиране на намерение, отбеляза той.

По думите му, "Чисти ръце” срещу задкулисното управление и корупция на всички нива ще включва подробни, предварителни проверки на имуществото, финансите и фактори за зависимост на кандидатите за позиции в съдебната система и полицията; конкурсно начало и прозрачност на конкурсите и назначенията в съда, прокуратурата и полицията; периодично атестиране на работата на съдии, прокурори и полицаи, механизми за проверка на лоялността и др.

Петър Славов от "Синьо единство“ съобщи, че мерките за ефективна прокуратура включват назначаване на главния прокурор от президента по предложение на Народното събрание с предвидена възможност при отказ на президента да назначи такъв, това да се преодолява с гласовете на 2/3 от народните представители.

В момента главният прокурор се избира от Висшия съдебен съвет (ВСС), а президентът подписва указ за назначаването му.

Сред мерките на реформаторите са и обособяване на самостоятелен Висш прокурорски съвет.

Реформаторите предлагат мерки за освобождаване на съда от вмешателството на политици и лобистко кадруване. Реформа на Висшия съдебен съвет, управляващ само съдиите, а не както сега и прокурорите и следователите е едно от ключовите предложения, които експерти и част от партиите в РБ са ланисрали през годините. Предвижда се да бъде намален съставът на ВСС чрез редуциране на парламентарната квота и непартийност на излъчваните от нея кандидати; пряк избор на съдийската квота във ВСС от всички съдии; справяне със "съдебната номенклатура” като източник на корупция чрез процедурите за оценка на рискове от зависимости, както и гарантиране на случайното разпределение на делата.

Председателят на фондация "Риск монитор" Стефан Попов, който е член на Гражданския съвет към РБ, обясни, че при толкова политически криминализирана, обвита в корупционен пашкул държава, уродливостта в основните ѝ структури може да се преодолее само с радикални реформи, които обаче ще бъдат в рамките на правилата на демократичния ред.

Блокът залага на пряко участие на граждански организации и граждани в поставянето на въпроси в изслушванията за публичните назначения; периодични оценки на ефективността на институциите от граждански организации и максимален достъп до информация за управлението на системата на правосъдие и полицията; достъп в реално време до информацията за образуването, разпределението на делата и тяхното движение.

На въпрос за ДАНС Йонко Грозев заяви, че агенцията е контраруззнаване и трябва да бъде точно това. Реформаторите предлагат със събирането на доказателства да се занимава Специализираната служба за борба с организираната престъпност и корупцията по високите етажи, интегрирана в МВР.


Ген. Димо Гяуров от "Синьо единство“ посочи, че приоритет за полицията трябва да е ефективната полицейска и дознателската работа. Предлага се ограничаване на правомощията на министъра на вътрешните работи по назначаване на полицаи на ръководни длъжности, като местните полицейски ръководители ще се назначават във взаимодействие с местната власт.

Работата на МВР е да се охранява обществения ред и разследва престъпления, затова трябва да бъде разтоварено от всички нехарактерни дейности, включително всякакви "предприемачества“ - производство на номера за автомобили, Академия на МВР, СОТ и т.н.), смятат реформаторите.

Според лидера на ДБГ Меглена Кунева програмата по правосъдие и вътрешен ред е най-силната връзка на партиите от Реформаторския блок. Това е, заради което се събираме, защото България, управлявана от настоящите политически играчи, се провали в трите си основни функции – правосъдие, сигурност, спиране на корупцията, допълни тя.

Мерките на РБ за реформа на правосъдието и системата за сигурност:

I. Операция "Чисти ръце”

- Провеждане на операция "Чисти ръце” в съда, прокуратурата и полицията, чрез подробни проверки на имуществото, финансите и фактори за зависимост на кандидатите за позиции в съда, прокуратурата и полицията, и периодични проверки на назначените.
- Въвеждане на конституционно гарантирана процедура за проверка на рисковете за зависимости, включително и корупция, за всички кандидати за управленски позиции в съдебната власт и в системата за сигурност, избирани от Народното събрание. Публично изслушване с гражданско участие. Процедурата следва да включва изрични становища от Прокуратурата на РБ, МВР, КПУКИ и НАП с оценка на риска, с предвидени достатъчно дълги срокове за подробна проверка; изготвяне и оповестяване на общо становище за оценка на риска от компетентната комисия на НС, на базата на становищата на специализираните органи и медийни публикации; публичност на всички становища и предоставяне на достатъчно дълъг срок за въпроси от организации и граждани и публично изслушване на кандидатите.
- Законодателно въвеждане на процедура за проверка на рисковете за зависимости за всички кандидати за управленски позиции в съдебната власт, осъществявана от органите на управление на съдебната власт; въвеждане на аналогични процедури за проверка при назначаване на ръководители в органите в системата за сигурност.

II. Прокуратура

- Промяна на начина на назначаване на Главния прокурор и предвиждане на възможност за неговото предсрочно освобождаване. Главният прокурор се назначава от Президента по предложение на Народното събрание. При отказ на Президента да назначи Главен прокурор предложен от Парламента, Парламентът може да преодолее президенстското “вето” с решение за избор, подкрепено от 2/3 от народните представители.
- Процедура по гласуване на кандидатурата на Главния прокурор от Народното събрание гарантираща достатъчно дълъг срок от обявяване на кандидатите до избора им, проверка за рискове от зависимости и публично изслушване с възможност за участие на граждански организации и задаване на въпроси.
- Мандатът на Главния прокурор се намалява на 5 години, като мандатът му може да бъде прекратен предсрочно на строго изброени основания, свързани с неизпълнение на задълженията му.
-Обособява се Висш прокурорски съвет (ВПС), като 2/3 от членовете му се избират пряко от прокурорите, а 1/3 от Народното събрание. Висшият прокурорски съвет има правомощия по провеждане на конкурси, въвеждане на стандарти за натоварване, оценка на количеството и качеството на работата на прокурорите и предлага прокурорите за кариерно израстване.
- Квота на НС във ВПС от 1/3 от членовете, като членовете от квотата на НС могат да бъдат и без юридическо образование.
- Процедурата по избор на членовете на ВПС от Народното събрание гарантира достатъчно дълъг срок от обявяване на кандидатите до избора им, проверка за рискове от зависимости и процедура по публично изслушване с възможност за граждански организации да задават въпроси.

IІІ. Съд

- Създаване на Висш съдебен съвет управляващ само съдиите, състоящ се от 15 души.
- Въвеждане на подробна процедура по избор на членове на ВСС от съдиите, предвиждаща пряк избор от всички съдии.
- Квотата на Народното събрание във ВСС се редуцира на 1/3 от членовете, като членовете от квотата на НС могат да бъдат и не юристи.
- Процедурата по избор на членовете на ВСС от Народното събрание гарантира достатъчно дълъг срок от обявяване на кандидатите до избора им, процедура по публично изслушване с възможност за граждански организации да задават въпроси.
- Гаранции за реални конкурси и атестации за качеството на работата на всеки съдия, периодични проверки за рискове от зависимости и ефективна дисциплинарна отговорност.
- Намаляване правомощията на председателите на съдилищата.
- Гаранции за реално работеща система за случайно разпределение на делата.

IV. Ефективно разследване на корупция

- Засилване на специализираната прокуратурата, която да стане основна институция в борбата срещу корупцията и злоупотребите с власт.
- Активно участие в изграждане на ефективна Европейска прокуратура.
- Засилване на капацитета на митниците за разследване на митнически и данъчни престъпления.
- Промяна на разпоредбите на наказателното право във връзка с наказателната отговорност за активно предлагане на подкуп.
- Изрична уредба на наказателното споразумение с обвиняеми срещу предоставяне на свидетелски показания.
- Промяна на законодателството с цел постигане на ефективна гражданска конфискация на престъпно имущество на основата на установено престъпление.

V. МВР

- МВР се освобождава от неприсъщите си дейности, които не са свързани с класическите полицейски функции по охрана и разследване на конвенционалната престъпност.
- Ограничаване на правомощията на Министъра на вътрешните работи по назначаване на полицаи на ръководни длъжности.
- Началниците на РПУ се назначават от професионални комисии с равен брой представители на МВР и съответната община, които правят конкурс с публично изслушване с гражданско участие.
- Създават се полицейски комисии по професионални стандарти, които приемат стандарти за оценка на работа на полицейските служители и правят атестации за кариерно развитие.
- Създаване на система за периодични атестации и конкурси за полицаите, проверки за лоялност и проверки на имуществото, финансите и рискове от зависимост.

VI. Служба за борба с корупция и организирана престъпност

- Създаване на Служба за борба с корупцията и организираната престъпност, интегрирана в МВР, с функции по разследване на злоупотреби с власт, корупция и организирана престъпност.
- Работа на службата в тясно сътрудничество със специализираната прокуратура.
- Назначаването на директора на службата от Президента по предложение на Народното събрание, по процедура гарантираща достатъчно дълъг срок от обявяване на кандидатите до избора им, проверка за рискове за зависимост и публично изслушване с широко гражданско участие.
- Активно привличане на експерти от ЕС за съдействие на службата, интегрирани в нейната работа.

VII. СРС/ДОТО

Употребата на СРС-та за целите на разследване на престъпления (не се отнася за разузнаване и контраразузнаване), става по искане на разследващ екип, включващ разследващия полицай и наблюдаващия прокурор.

VIII. ДАНС/Разузнавания

Разузнаванията се свеждат до две - разузнаване и контраразузнаване, като дейността им се регламентира законодателно.
- Премахване на свръхзасекретяването на разузнавателните служби.

IX. Граждански контрол

- Регулярно осъществяване на цялостно описание и оценка на работата на отделните институции, при гарантиран достъп да пълна информация и подбор на организациите чрез публични конкурси, от граждански организации регистрирани в обществен интерес.
- Участие в обществените обсъждания на кандидатите за управленски позиции в съдебната власт и полицията, с гаранции за достъп до необходимата информация, и възможности за участие в изслушванията и задаването на въпроси на кандидатите.

X. Парламентарен контрол

Активно осъществяване на парламентарен контрол от парламентарни комисии с мнозинство от опозиционните партии.

Споделяне

Още по темата

Още от България