Реформаторите предложиха процедура за лесно отстраняване на главния прокурор

Реформаторите предложиха процедура за лесно отстраняване на главния прокурор

Реформаторският блок (РБ) предложи промени в конституцията, които ще позволяват дори и на парламентарната опозиция да инициира процедура по отстраняване на главния прокурор. Ако идеята бъде приета, подписите на 48 депутати (1/5 от всички) ще са достатъчни за внасяне предложение до Висшия съдебен съвет (ВСС) за временното отстраняване на шефа на държавното обвинение. Условието е да има "обосновано предположение за извършено престъпление".

Предложената процедура би позволила на ВСС да взема такова решение с обикновено мнозинство от 13 гласа, вместо със сегашното изискване за поне 17 гласа от общо 25 члена на съдебния съвет.

Целта на РБ е да премахне статута на недосегаемост на главния прокурор, който се приема от множество политически и граждански организации за основен въпрос на съдебната реформа. В момента главният прокурор на практика може да отмени всеки акт на своите подчинени прокурори, включително и по дело, водено срещу самия него. Поради огромната му власт главният прокурор лесно се превръща и във водеща фигура на мнозинствата във ВСС.

Десните настояват и за въвеждане на процедура за парламентарна отчетност на обвинител №1. Според тях главният прокурор трябва да бъде задължен да отговаря на поставените от парламента въпроси, а не да се ограничава с изнасяне на статистическа информация веднъж в годината.

Предложенията на РБ почти със сигурност ще бъдат отхвърлени от ГЕРБ, ДПС и АБВ, които са си поставили подписите под законопроекта за промени в конституцията. ГЕРБ държат да не се излиза от "историческия компромис" за съдебната реформа, който е заключен в много тесни граници и не засяга главния прокурор. ДПС и АБВ не дават и дума да се отвори за отнемане на правомощия от шефа на държавното обвинение.

С предложенията си отпреди ден партията на Георги Първанов АБВ дори показа, че повече държи да се съхрани статуквото на прокуратурата за сметка на независимостта на съдиите.

Проектът за промени на Реформаторския блок включва и други идеи, които засягат бъдещата структура на ВСС.

Конституционните промени целят основно разделянето на съдебния съвет на две колегии – съдийска и прокурорска. Всяка една от тези колегии ще има автономия по кадровите въпроси на гилдията, която представлява. Целта е да се гарантира независимостта на съда от влиянието на главния прокурор.

Реформаторите предлагат колегиите да могат да прекратяват сами мандата на своите членове. Сегашният законопроект предвижда това решение да се взема от Пленума на ВСС, където отново решаващата дума за съдиите отново ще имат прокурорите и техният началник.

Извън това РБ настоява за много спорно разширяване на имунитета на магистратите. Според блока прокуратурата не трябва да може да образува дело срещу съдия, прокурор или следовател, преди да има произнасяне на ВСС. Подобно предложение не намира основа в конституцията, където е разписано, че имунитетът на магистратите не ги пази от наказателно преследване за престъпления от общ характер. Свиването на депутатския имунитет бе едно от изискванията на Европейската комисия преди приемането на България в ЕС.

Едновременно с групата на РБ, предложения за промени в конституцията солово е внесъл и техният депутат Петър Славов. Той лансира идеите на баща си Владислав Славов (председател на Съюза на юристите в България и бивш конституционен съдия) за промени в съдебна карта.

Петър Славов предлага сегашните районни и окръжни съдилища да бъдат обединени в регионални. Целта е да се постигне по-ефикасно управление на човешките и финансовите ресурси на съдебната система.

Реформаторският блок е внесъл за обсъждане и предложенията на неправителствената организация Инициатива "Правосъдие за всеки". Гражданите продължават да настояват за създаване на независима прокуратура по румънски модел, намаляване на мандатите на тримата големи в съдебната власт и ВСС. Те искат парламента да може да отстранява главния прокурор с гласовете на 2/3 от депутатите.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?