Реформи под обсада - Vox Populi

Реформи под обсада - Vox Populi

"Реформа в МВР не искат началниците и разните връзкари, които са се уредили на топли и добре платени местенца, политически фигури, които са се скрили на завет, но също са добре платени, естествено.“ Така читател на Mediapool е отговорил задочно на въпроса Кой не иска реформа в МВР? в рубриката "Реформирай това!". Темата е една от най-дискутираните от читателите на медията в последните седмици.

В текста си журналистът Борис Митов определя опита за реформа в МВР така: "Сама по себе си предлаганата реформа не цели реално да подобри ситуацията за ефективно работещите в системата, например с орязване на доста раздутата ведомствена администрация чрез добре планирани структурни промени, обучения и вадене на дейности от държавния в частния сектор. Напротив, поднася се така, че да провокира масова истерия и недоволство - "на тъмно", в последния момент, без дори да е уведомено ръководството на МВР.“

Читател на Mediapool обаче смята, че "ако финансовият министър и министърът на вътрешните работи, и премиерът поставят на обсъждане реформите, ще се получи както със съдебната система - НИЩО! Мафията ще се организира, ще протестира, ще донася от девет дерета вода за да доказва, че така им е добре и в тая мутренска държава нищо няма да се случи.“ В този смисъл, смята читателят, подходът на министър Горанов е правилен: "Никакви уйдурми! Който иска да служи на гражданите - да остава, който иска да ръководи проституцията, наркотрафика, трафика на хора и да бара рушвети - да отива при мафията. На мястото на напусналите да назначават веднага здрави младежи със средно и висше образование и всичко ще се кротне. Това трябваше отдавна да се направи.“

Други смятат, обаче, че подходът на правителството е бил погрешен, но самата реформа е наложителна: "Това, че и властта е виновна за хаоса до който се стигна, няма съмнение, но броят на полицаите трябва да бъде СЪКРАТЕН. Обществото не е доволно от работата на полицията, това е ясно.“

Текстът е провокирал интересен задочен диалог между двама участници във форума на Mediapool. Единият, определил се като военнослужещ, защитава привилегиите на военни и полицаи и ги определя като "компенсация за специфичните условия на труд и ограниченията, които са ви наложени като гражданин“. За да работя като военнослужещ, пише читателят, аз трябва: да съм физически и психически годен за служба; да получа допуск до работа с класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ; да не членувам в политическа партия; да не членувам в синдикална организация; да не напускам страната (с цел туризъм) без разрешение; да бъда 24 часа на разположение, при необходимост, дори по време на почивка или отпуск; да бъда изпращан на мисия (Афганистан, Босна, Косово) без да се изисква моето мнение“.

Друг участник, определил се като "цивилен работещ“, отговаря, че условията му на труд не са по-различни, но за сметка на това не получава никакви облаги, дори напротив:

"дори и да ми се даде разрешение трудно бих напуснал страната (с цел туризъм) поради икономически причини; на практика съм на разположение 24 часа, дори по време на почивка и отпуск, което не ми се заплаща като допълнителен труд; размерът на заплатата ми е далеч от тази на начинаещ полицай или военен; осигуровките ми са на минималната заплата, пряко отразяващо се на бъдещата ми пенсия и на обезщетенията ми в случай, че остана без работа; не получавам дневен порцион, сам си го плащам; не получавам средства за работни дрехи, средствата за това са лични; сам заплащам всичките си транспортни разходи от неголямата ми заплата; не получавам индексация на заплатата, въпреки големия ми стаж в сферата, в която работя; няма да получа дори и две работни заплати като компенсация при напускането или пенсионирането ми; размерът на отпуската ми е в стандартните граници за страната, а и не мога да го ползвам в пълен размер; ако не го ползвам не ми се заплаща“.

Читателите правят и предложения за промени, доста разумни, на фона на управленските решения по случая: "20 заплати да взимат доказани полицаи, отговарящи на определени критерии, а останалите да бъдат компенсирани с по-малко по определен начин. Премахването на привилегиите да се приложи само ако се подобрят коренно условията им на труд, т.е. ако тези пари се вложат в закупуване на коли, техника и обучение на кадрите.“

Съдебната реформа продължи да бъде една от най-горещите теми и през този политически сезон. В търсене на позициите на всички заинтересовани страни, Mediapool публикува текста Квотите в колегиите на ВСС - форма на демократичен контрол върху дейността на прокуратурата от блога на Калин Калпакчиев, член на ВСС: "Най-важният въпрос, върху който общественото и професионално внимание трябва да се концентрира, е за състава и правомощията на двете колегии – на съда и на прокуратурата, така че съдът да е независим, а прокуратурата отчетна, без да се засяга независимостта на отделния прокурор.“ В отговор, читател е коментирал под текста: "Истината е, че партиите на трябва да се месят в работата на съдебната система. В българско всичко е в ръцете на партии - от всяка власт, до организираната престъпност. Има и други държави, бих казал на законотворците - от тях може да се вземат готови решения за всичко! Но нашите такива все гледат да изобретяват всичко, сякаш България е единствената и първа държава в света. Има и други, при това, по-добре управлявани държави.“

В контекста на местните избори, Mediapool попита читателите си в анкета "Да останат ли преференциите при гласуването за партийни листи?“. Огромното мнозинство от читателите са отговорили, че преференциите трябва да бъдат запазени – над 80% от гласувалите. Нещо повече – според близо 46% от читателите преференциите трябва да станат задължителни и с нулев праг. Едва 9% смятат, че преференциите трябва да бъдат премахнати, а около 7% - че може и да останат, но прагът на валидност трябва да бъде повишен.
_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още от Реформирай това!

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?