Реформи за растеж препоръча "Фич" на 5 страни от ЕС, сред които и България

Реформи за растеж препоръча "Фич" на 5 страни от ЕС, сред които и България

България, Румъния, Чехия, Унгария и Полша трябва да извършат структурни реформи, за да засилят растежа в бъдеще, така че да наваксат изоставането спрямо доходите на останалите държави-членки на ЕС. Това се казва в доклад на рейтинговата агенция "Фич" за икономическия растеж в Източна Европа, цитиран от електронните медии.

"Фич" прогнозира, че БВП на петте страни ще нарасне средно с 1.2% тази година. Данните за растежа на петте страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) отразяват общата тенденция към понижение в ЕС, започнала през първото тримесечие на 2008 г.

Унгария е пострадала най-тежко със свиване на растежа с 0.6%, Румъния е регистрирала спад от 0.5%, следвана от България и Чехия със свиване на икономиката с около 0.1%. До момента Полша е най-успешната страна в региона в последните пет години с удивителен растеж от 14% на брутния вътрешен продукт за този период.

"Фич" отбелязва, че вътрешното търсене е било сериозен проблем за петте страни от ЦИЕ миналата година и то е причина регионът да е по-беден в сравнение с еврозоната.

Полша обичайно има стабилно вътрешно търсене, но миналата година то е нараснало само с 0.1% спрямо 3.4% през 2011 г. Същата е тенденцията в Чехия и Унгария, но България и Румъния са изключение. В тези страни вътрешното търсене е значително по-силно заради увеличаването на заплатите съответно с 6.3 и 1.2%, което е довело до по-високо потребление от страна на домакинствата.

"Фич" посочва, че данните за първата половина на тази година показват, че доверието на потребителите е ниско в петте страни и се очаква безработицата да нарасне, като може да достигне дори 10% в региона, за първи път от 2006 г. Усвояването на структурните и кохезионния фондове на ЕС може да ускори растежа на търсенето, като увеличи публичните инвестиции, но до момента усвояването на европейските фондове е бавно и се очаква трайни фактори да попречат още повече на усвояването на фондовете.

"Някои страни като Румъния имат нисък процент на усвояване на еврофондовете – прекомерна бюрокрация, която спъва усвояването на структурните и кохезионния фондове, а новите администрации често въвеждат промени, които допълнително усложняват процеса.

Страните трябва да създадат жизнени проекти, които да използват ефективно европейските фондове. Те трябва да направят подобрения в бизнес климата, които ще увеличат инвестициите и ще повишат вътрешното търсене", заяви представителят на "Фич" Пол Раукинс, който е участвал в съставянето на доклада.

"Фич" смята, че перспективите за растеж в средносрочен план на петте страни след тази година са светли, макар да признава, че прогнозата се основава на множество допускания, включващи скромно възстановяване на еврозоната в подкрепа на износа. Инвестициите в инфраструктурата също се очаква да се подобрят, а нови структурни реформи ще засилят икономиката в средносрочен план.

"За да гарантират растеж, всички пет страни от Централна и Източна Европа трябва да предприемат реформи в голям брой сектори, включително пенсиите, общественото здравеопазване, трудовия пазар, където трябва да е по-лесно да се наемат и уволняват служители, и държавните компании", отбелязва Раукинс.

Споделяне

Още от Бизнес