Реформирай това! - Vox Populi

Реформирай това! - Vox Populi

"Наистина няма как да се случи истинска съдебна (и всякаква друга) реформа, ако болшинството от хората не се интересуват от нея, защото не я разбират. Още по-малко, когато онези, които я разбират в болшинството си са против нея, въпреки че се налага да се правят на инициатори.” Това е написал читател на Медияпул в коментар под статия за съдебната реформа в рубриката "Реформирай това!".

В тези няколко реда е описана цялата драма на българското общество, заливано ежедневно от информационни бомби (кога светени, кога фекални); на българските медии, разкрачени между нуждата от икономическо оцеляване, политическия слугинаж и,тук-там, професионалната съвест, досущ като жабата, която трябвало да се разчекне, защото била едновременно умна и красива; и на българските политици, по неволя реформаторски инициатори, но най-паче имитатори, както правилно е уловил драгият читател.

Бърз поглед на читателските коментари на сайта или в социалните мрежи е достатъчен, за да разкрие непреодолимата пропаст между политическия, медийния и гражданския дневен ред - последният е рядко животно, доколкото "гражданите” са трудно откриваеми и почти неразличими, както като адресат на политическите послания, така и като активен обществен глас. "Зрителите”, "избирателите”, "потребителите” са далеч по-атрактивни аудитории, както за медиите, така и за политиците.

Да вземем, например темата за предстоящия референдум за електронното гласуване, който ще се проведе заедно с местните избори на 25 октомври. Нито една от парламентарните партии не изглежда да проявява достатъчен интерес към референдума, че да регистрира застъпници в ЦИК, независимо дали "за” или "против” електронното гласуване. Фокусът на партиите, естествено, е върху местните избори и там ще бъдат хвърлени големите усилия и пари.

В същото време, над 73% от гласувалите в анкета на Медияпул са отговорили, че ще подкрепят електронното гласуване на референдума. "Така и така гласуването под строй го има, но нека това бъде компенсирано с включването на българите от цивилизованите страни, а също и от евентуалното повишаване на активността от улеснението,” е коментирал читател. И макар да сме чували подобни призиви и от политиците в не една предизборна кампания, сега мълчанието им по темата е оглушително.

Друг пример за това колко действията на политическата класа се разминават с очакванията на избирателите е съдебната реформа. На въпрос на Медияпул за съдбата на съдебната реформа, близо 80% от участвалите в анкетата са отговорили, че трябва да се приеме пълният пакет от предложения на екипа на правосъдния министър Христо Иванов. Но всички знаем как беше постигнат "исторически компромис”, в името на принципа на безпринципността.

Изобщо, читателите на изданието не са особено обнадеждени за бъдещето на многострадалната съдебна реформа. В патетично обявеното пред медиите "помирение” между съдебния министър Христо Иванов и главния прокурор Сотир Цацаров хората прозират по-скоро театрален акт, който сигнализира големи компромиси в полза на запазване на статуквото (23.68 % от участвалите в анкета на Медияпул), фалшива поза, тъй като позициите за същността на съдебната реформа са непримирими (46.15 %) или просто безсмислена демонстрация, тъй като така или иначе парламентът няма да събере достатъчно подкрепа за конституционни промени (22.62 %).

Новият закон за НСО (Национална служба за охрана) също предизвика обществено негодувание, макар очевидно да не се стори неприемлив за управляващите. Читател на Медияпул го определя като "потресаващо нагъл!” и дава пример как в Европа "министрите и депутатите в редица страни ходят на работа с личните си автомобили, градския транспорт или дори с велосипеди”, докато у нас кръгът на охраняваните лица се разширява. Но, както пише друг читател, "гражданите могат да оказват натиск, чрез мнението си, но кой би чул народния глас?”

И все пак, с надеждата че има смисъл да се чува гласът на умните хора у нас, ето още едно мнение от читателските коментари в Медияпул:

"Странно е да се смята, че написването на точно определени закони в реформите ще доведе изведнъж до промяна на нравите, обичаите и псевдотрадициите по отношение на разделението на властите и съответното мислене и поведение в обществото по тези въпроси и проблеми. Бързането и голямото съгласие не са определящи и толкова важни, колкото отварянето на диалога по проблемите на разделението на властите и тяхната независимост една от друга, като решаващ фактор в ефективната и успешна политика в държавата. Защото и политиците и гражданите и всички власти в България се нуждаят все още от просвета и твърди разбирания за важността и ползата от идеите и обясненията, които подсигуряват независимата работа на властите, а оттам и на ефективността в работата за общото добро. Поне засега сме общество без общи воля, съзнание и дух и затова отварянето на диалога и развитието на постоянни и толерантни разисквания по въпросите на съдебната реформа, както и по всички останали въпроси, проблеми и цели в обществото ще бъдат с решаваща роля за изграждането на духа ни на общност, а оттам и за насърчаването и мотивирането на всички за участие в постигането на разбиранията и делата, които ще допринасят за изграждането на една модерна и развита България.”

Просвета и разбиране, казва човекът. И ако се върнем към коментара, с който започнахме – за да накараме имитаторите наистина да станат инициатори, най-напред трябва да направим така, че мнозинството от хората да започнат да се интересуват и да разбират, че реформите не са предизборно упражнение и брошка на политическия ревер, а начин да заживеем по-добре, по-честно, по-достойно.

 _______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още от Реформирай това!

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?