Регионалните здравни инспекции и центрове се обединяват

Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) да се обединят в регионални здравни инспекции, предвиждат законови промени, които целят намаляване на раздутата администрация към здравното министерство.

Промените в Закона за здравето са изготвени от здравното министерство и със сливането на РЦЗ и РИОКОЗ държавната здравна политика на територията на всяка област ще се организира и осъществява от една държавна институция.

Сега РЦЗ контролират регистрацията и здравната дейност на лечебните и здравни заведения, събират и обработват информация на областно ниво. РИОКОЗ (преди ХЕИ) пък отговарят за спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, храни и стоки със значение за здравето на човека, козметични продукти и факторите на околната среда.

Със сливането от здравното министерство очакват да се оптимизира административната работа, да се съкратят сроковете и да се свият разходите в условия на финансова криза.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?