Регионалното министерство даде 7.1 млн. лв. за общински устройствени планове

Регионалното министерство даде 7.1 млн. лв. за общински устройствени планове

Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще подпомогне 76 общини със 7.1 млн. лв. за изработването на проекти за общи устройствени планове през тази година.

Финансират се предимно малки общини, управлявани от кметове от различни политически сили, които нямат достатъчен финансов ресурс за да направят задължителните по закон устройствени планове, става ясно от публикуваните списъци.

В единия са 44 общини с потенциал за развитие на туризма, които получават общо 5.3 млн. лв. Част от тях са сключили споразумения за финансиране с несъществуващото вече Министерство на инвестиционното проектиране. Други имат сключени договори за изработване на общ устройствен план или са в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

В този списък от 28-те областни центрове попадат само четири големи общини Кърджали – 163 650 лв., Ловеч – 164 048 лв., Перник – 130 650 лв. е Монтана – 36 000 лв. Останалите са малки общини, които получават суми от 30 000 до 120 000 лв.

Във втория списък са включени общо 32 общини, които ще получат близо 1.8 млн. лв. Те са с неизпълнени изцяло финансови ангажименти по сключени през 2014 г. споразумения с бившото Министерството на инвестиционното проектиране и договори за изработване на общи устройствени планове.

Прогнозните суми за сключване на споразуменията са изчислени на база одобрена методика, е посочено в съобщението на министерството.

Споделяне

Още от Бизнес