Регионалното министерство променя закон заради европейските фондове

Терминът “ареали със специфични нужди” да заменят досегашните “райони за целенасочено въздействие”, предлага Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в проектозакон за изменение на Закона за регионално развитие. Новите текстове и основните идеи за промяната в суров вид бяха публикувани в петък на Интернет страницата на ведомството.

От предложените документи става ясно, че специалистите в МРРБ се опитват да сложат някакъв ред в хаоса, наречен “регионално развитие” у нас. В противен случай усвояването на средствата от структурните фондове по това направление остава под съмнение. Също толкова ясно е, че по промените в нормативната уредба предстои дълго да се работи, защото те все още са на съвсем начален етап.

Според направения анализ от МРРБ на действащото законодателство, идеята на правителството да насочи средства за преодоляване на конкретни проблеми в отделни райони на страната, реално не е заработила. Когато се създадоха т.нар. “райони за целенасочено въздействие” и се определяха критериите за тях, целта беше в район, определен примерно като “изостанал селски” или “изостанал планински”, да се финансират приоритетно проекти на местната власт, които биха довели до преодоляване на това изоставане.

Както отбелязват експертите обаче, крайният резултат беше, че над 80% от територията на страната попадна в районите за целенасочено въздействие и това реално обезсмисли идеята за постигане на ефекта от масирано концентриране на финансовите ресурси. Специфичната особеност на българската територия и икономическото и развитие доведоха до това, че една община попадна в няколко различни категории за целенасочено въздействие. И това в крайна сметка даде възможност на общинските ръководства да продължат както и досега – щом трябва да се планират приоритетите за развитие на общината, се вадят всички проекти, които тя има, с идеята, че все за един от тях ще се намерят пари.

Самото финансово осигуряване на приоритетните мерки също не е било добре разписано, констатират специалистите от регионалното развитие. С новите промени те дори предлагат формите на държавно подпомагане, включително и за районите с целенасочено въздействие, да отпаднат и тези взаимоотношения да се уредят в Закона за държавните помощи.

Предложеното ново решение от регионалното ведомство е в рамките на районите да се обособят ареали със специфични нужди. Вероятно идеята на специалистите е, че по този начин е възможно да се обособят по-малки териториални единици, в които лесно да се проследява кои проекти ще окажат действително въздействие върху развитието на региона. И да се посочват ясно източниците на финансиране.

От МРРБ уточняват, че последното е особено важно за процеса на планиране и гарантиране на средствата за изпълнение на плановете и програмите на общинско ниво. Осигуряването на средства за проектиране досега бе задължение на държавата, но в последните години планирането на пари за техническа помощ и подготовка на нови проекти беше последна грижа на правителството. В началото на тази седмица, регионалният министър Асен Гагаузов съобщи в интервю пред “Дневник”, че се планира създаване на фонд, в който да участват Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, Европейската инвестиционна банка и Кредитната институция за развитие на Германия (KfW).

Освен пряката препратка на този текст към бъдещите намерения на министър Гагаузов, от предложените нови текстове не става ясно по какъв начин замяната на един термин с друг – в случая “регион” с “ареал” ще промени досегашната традиция в планирането.

За да работи ефективно един закон за регионално развитие, би трябвало страната да има силна местна власт, с опит в планирането на приоритети си. Такава власт не се създава при силно централизирано финансиране на дейностите и работа на принципа “запушване на дупки”.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?