Регулаторът е съгласен газът да поскъпне с близо 30%

"Булгаргаз" въвежда по-високи цени за "Овергаз", отново ще купува от находището "Галата"

Регулаторът е съгласен газът да поскъпне с близо 30%

Цената на природния газ да се повиши с близо 30 процента от 1 април 2017 г., предвижда проекторешение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което ще бъде обсъдено на открито заседание на 28 март, два дни след предсрочните парламентарни избори. Това поскъпване ще се отрази и върху цените на топлоенергията и на електроенергията, но в какъв размер тепърва предстои да се разбере.

Реално регулаторът е приел почти изцяло исканото поскъпване от обществения доставчик "Булгаргаз" и смята да одобри цена на газа за следващото тримесечие от 363.26 лв. за 1000 куб. м или 39.04 лв./мегаватчас (без акциз и ДДС). Това е със стотинки по-малко от заявената от обществения доставчик цена от 363.43 лв. за 1000 куб. м (без акциз и ДДС), което бе с 83.22 лв. или с 29.7 на сто повече от сега действащата тарифа.

В цената обаче не влиза таксата за преноса на суровината, която остава 19.73 лв. за 1000 nm3 (без акциз и ДДС) до определяне на нов размер на тарифата, плащана на оператора на преносната мрежа "Булгартрансгаз".

Така КЕВР, която първоначално заяви, че обявената прогноза от близо 33 процента повишаване на цената на газа е необоснована и доставчикът внесе малко по-ниско заявление, е приела изцяло претенциите на "Булгаргаз". Дружеството обяви, че няма повече резерви за орязване на повишението и че и без това от предишното потискане на ръста на цената е натрупало загуби за над 40 млн. лв.

От доклада на комисията, който ще бъде обсъден следващия вторник, става ясно, че повишението се дължи на няколко фактора. Единият от тях е цената на внасяното руско синьо гориво, което според договора с "Газпром експорт” ще поскъпне с 13% спрямо първото тримесечие. Така руският газ на входа на българската газопреносна мрежа ще струва 354.33 лв. за 1000 куб. м.

Влияние върху цената оказва и валутният курс на лева към щатския долар, който е изчислен на 1.83514 лв. за щатски долар и това е поскъпване с 1.71%.

Към общото поскъпване обаче се добавя и ефектът от това, че от 1 януари "Булгаргаз" започна да доставя суровина за "Овергаз Мрежи" и тези количества са над договорените с "Газпром", заради което държавното дружество е формирало допълнителни разходи за над 3 млн. лв. в първите два месеца на 2017 г. и сега трябва да бъдат възстановени през цената. За тази опасност предупредиха в началото на годината от Федерацията на индустриалните енергийни консуматори.

Заради тази допълнителни разходи сега "Овергаз" ще плаща по-висока цена от останалите клиенти на държавния доставчик. Тяхната тарифа е отделно предложена в заявлението до регулатора. "Булгаргаз" иска компанията да дава близо 20 лв. повече от другите крайни снабдители и цената да е 381.95 лв. за 1000 куб. м (без акциз и ДДС). И тази цена не включва таксата за пренос от 19.73 лв. за 1000 куб. м.

Това означава, че за газифицираните от "Овергаз" предприятия и домакинства поскъпването на синьото гориво ще е по-голямо.

От заявлението става ясно още, че от 1 януари "Булгаргаз" отново купува добит в българското находище "Галата" газ, но какви са количествата не се посочва. в Същото време вносът за второто тримесечие от Русия се намалява с 10 процента спрямо зимните месеци.

От доклада на КЕВР се разбира, че "Булгаргаз" има дългосрочни задължения за 24.728 млн. лв. основно към "Булгартрансгаз" за пренос на суровината и съхранението ѝ в газохранилището в Чирен. Общественият доставчик също така има данъчни задължения за 26.932 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес