Реки в над 50 общини включени в списъка за спешно чистене

Реки в над 50 общини включени в списъка за спешно чистене

Поречия на основни реки като Искър, Арда, Марица, Струма и др., както и техните притоци в населени места в над 50 общини, са включени в списъка с речните корита, които се нуждаят от спешно почистване. Това съобщи в петък министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Той информира, че вече е приключила работата си междуведомствената работна група по превенцията на наводненията и списъкът с най-критичните места за прочистване и укрепване с диги е  предаден на Министерството на отбраната.

Военното ведомство предложи то да извърши тази работа, като средствата за целта ще се осигурят от бюджета, каза министърът.

Списъкът касае общини като Нови Искър, Роман, Етрополе, Перник, Чепеларе, Девин, Борино, Свиленград, Петрич, Сандански, Доспат и др., допълни той.

Подготвен е и втори списък със средносрочни мерки. Поречията на реките в него са били в списъка, който Чакъров представи преди три седмици в Министерски съвет,но бе решено той да се прецизира.

Вече местата са конкретно указани като участъци със съответна дължина, знае и какво трябва да се прави, уточни министърът. Освен почистване на корита на реки, на места трябва да се укрепват диги, на други – да се почистят дерета, на трети – да се правят или почистват отводнителни канали.

В този списък са участъци по река Искър в Софийска област, участъци по поречието на Марица и нейни притоци в общините Чепеларе, Девин и Смолян, също и по поречието на Арда в община Златоград, по реки в близост до Неделино, участъци и дерета по река Чая в района на Асеновград и селата Бачково и Нареченски бани, участъци от реки и дерета в общините Ардино, Кирково, Крумовград - места, където имаше проблеми при последните наводнения.

Средносрочните мерки ще се възложат за изпълнение на областните управители чрез Министерството на държавната администрация, те ще са възложители, ще организират процедурите и ще носят отговорност за изпълнението и качеството на дейностите, допълни Джевдет Чакъров.

По повод сигналите от екоорганизации за неправомерна сеч на гори по поречията на реките, включени в списъка за почистване, Чакъров посочи, че Басейнова дирекция – Пловдив е засекла няколко случая на такива нарушения и е взела мерки. Такъв случай е имало по река Софан дере, където почистването е спряно на 12 юни, а фирмата, която сякла в държавния горски фонд, била ограничена до чистене на клони и вършини.

Чакъров бил разпоредил Басейновите дирекции да засилят контрола при почистването на коритата, за да не се допускат нерегламентирани сечи. "Изпратих писмо до тях, в което изисках стриктно да следят да се почиства само вътре в коритата, без бъде нарушавано естественото състояние на руслата, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици и да не се допуска обезлесяването на заливаемите тераси на реките", съобщи министърът.

Споделяне

Още от България