Рекорден отлив на капитали от България през 2015 г.

Рекорден отлив на капитали от България през 2015 г.

Рекорден отлив на капитали от страната за периода януари 2015 г. - януари 2016 г. засича статистиката на БНБ за брутния външен дълг, обявена в петък. Български дъщерни дружества са върнали на компаниите-майки в чужбина близо 3.3 млрд. евро за 12 месеца, сочат данните.

Това е спад на преките инвестиции от близо 21%. За сравнение през януари 2015 г. имаше дори лек ръст на инвестициите в размер на около 400 млн. евро спрямо януари 2014 г.

Резкият отлив на капитали е регистриран от статистиката на централната банка конкретно през юли 2015 г., се вижда от данните. Експерти, с които Mediapool се свърза, предположиха, че данните в голяма степен се дължат на ефекта "Лукойл". През юни 2015 г. българското дружество е трансформирало свой дълг към компанията майка "Лукойл Юръп Холдингс" (Lukoil Europe Holdings) в размер на 900 млн. евро в акции. В статистиката сделката бе отчетена като спад на брутния външен дълг и като ръст на инвестициите в дялов капитал. През 2013 г. рафинерията започна изграждането на инсталацията за хидрокрекинг на гудрон, в която бяха вложени около 1.5 млрд. долара, отпуснати под формата на заем от "Лукойл Юръп Холдингс".

Общо резкият спад на вътрешнофирменото кредитиране, който БНБ отчете през юли 2015 г., е в размер на 2,5 млрд. евро. Това означава, че български компании са върнали дългове в такъв размер на компаниите-майки. Извън операцията на "Лукойл" не е ясно за какви други трансакции става въпрос. Статистиката не прави разграничение между истински отлив на инвестиции и чисти финансови операции. През август и септември 2015 г. отливът се е увеличил до 3.3 млрд. евро на годишна база и се е запазил на това ниво до януари тази година.

За периода януари 2015 г. - януари 2016 г. българските банки са върнали 1.3 млрд. евро към майките си в чужбина. Причината е, че от години родните трезори са свръхликвидни, а в същото време липсват достатъчно добри проекти, в които да вложат привлечените спестявания от гражданите и фирмите.

Външната задлъжнялост на българския бизнес обаче почти не се е свила за една година. Намалението е с едва 2% или 250 млн. евро. Общите задължения на дружествата към външни кредитори възлизат на 11.7 млрд. евро.

Споделяне

Още от Бизнес