Рекорден ръст на свободните работни места през миналата година

Рекорден ръст на свободните работни места през миналата година

През миналата година е отчетен рекорден ръст на заявените свободни работни места в бюрата на труда от кризата насам, като започналите работа в реалната икономика безработни са над 188 000 души – с над 20 000 повече от 2013 година и и с 55 000 повече от 2009 година. Това обяви във вторник директорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов.

Ангелов заяви, че през изминалата година се наблюдава и стабилизиране на пазара на труда. По данни на НСИ, от началото на 2014 година заетостта расте, включително и на годишна база, а безработицата намалява.

Равнището на безработицата през 2014 година е 11.2 на сто и намалява с 0.1 процентни пункта спрямо 2013 година. Безработните през декември 2014 година са с над 50 хиляди
по-малко, отколкото през януари.

Според последните данни на Евростат 10 процента е средното равнище на безработица в страните от Европейския съюз за ноември 2014 година. За Еврозоната то е по-високо - 11.5 на сто. В България нивото е 11.1 на сто при 12.9 процента за ноември 2013 година.

Ангелов коментира, че делът на някои от рисковите групи обаче остава висок – продължително безработните, безработните над 50-годишна възраст и безработните
с увреждания.

Споделяне

Още от България