Ректорът на Техническия университет глобен 2000 лева за дискриминация

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е наложила глоба от 2000 лева на ректора на Техническия университет (ТУ) в София проф. Камен Веселинов. Освен него глоба от 2000 лева е наложена и на тогавашния му заместник Румен Пранчов, който за кратко стана зам.-министър в кабинета на Бойко Борисов, но дни след встъпването си в длъжност се оттегли по здравословни причини.

Делото за дискриминация бе образувано по жалба на петима студенти.

През 2007 г. те са завършили тригодишен курс на обучение в Обединен технически колеж – база Ботевград, филиал на Техническия университет, и са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър” по специалността ”Компютърни системи и технологии”. Петимата са поискали да продължат образованието си и са били приети в подготвителен курс на магистърска програма по специалността ” Информационни технологии” в ТУ.

Те сключили с университета договори за обучение в магистърската програма в платена форма на обучение за една учебна година, внесли дължимата такса за обучение от 675 лева и заверили семестъра си.

На 28 ноември 2007 г. обаче Академичният съвет в ТУ взел решение в учебното заведение да не се приемат и обучават в магистърски програми студенти, завършили колеж, т.е придобили образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър”. В резултат на това решение е издадена заповед на ръководството на ТУ за отписването на петимата и за прекратяване на обучението им в магистърската програма.

Студентите смятат, че са дискриминирани по признак образование, тъй като са имали колеги от други колежи в страната, които са приети на същото основание и продължават обучението си в ТУ.

КЗД потвърждава в своето решение, че петимата са били дискриминирани.

”Няма законово основание академичната автономия да бъде интерпретирана в посока, позволяваща на което и да е висше учебно заведение да откаже продължаване на образованието на професионални бакалаври за придобиване на степен магистър”, се казва в решението на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?