Ремонтът на градските пътища ще върви с обособяване на велоалеи

Одобрението на проекти за ремонт на градските пътища да се обвърже със задължението за изграждане на велоалеи, ще предложи екоминистерството на регионалното ведомство, съобщи във вторник на пресконференция министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Тя обясни, че изискването най-вероятно ще залегне през следващия програмен период от 2014 до 2020 г. и ще важи за по-големите градове. То няма да бъде прилагано за малки и тесни улици, които не позволяват да се отдели място за колоездачите.

Караджова съобщи още, че поправка в закона за защитените територии ще предвижда конфискация на моторните превозни средства и АТВ-та на онези, които нарушават забраната за влизане с автомобили в националните паркове.

Всички по-големи търговски обекти пък ще бъдат задължени да рециклират отпадъците си, предвиждат други поправки в закона за управление на отпадъците. Общините ще трябва да открият площадки, на които хората да предават отпадъците си от извършваните в домовете им ремонти. Това ще трябва да стане до две години от влизането в сила на все още обсъждания в парламента закон за отпадъците. Целта е да се намалят незаконните сметища в страната.

За последната година и половина са съставени 180 акта за неправомерно изхвърляне на отпадъци като по думите на екоминистъра има известна промяна в отношението на

хората към замърсяването на околната среда. При пътуванията си в страната през последния месец Караджова не била установила отпадъци в нито една от пътните отбивки.

Споделяне

Още от България