"Републиканци за България": Планът на Дончев е реклама и списък за "усвояване"

Пак ще се наливат пари в инфраструктура, а не в реформи и умения на хората

"Републиканци за България": Планът на Дончев е реклама и списък за "усвояване"

Общи списък с пожелания за "усвояване". Рекламна кампания, а не основополагащ документ. Липса на инвестиции в реформи и в умения на хората, а наливане на пари в инфраструктура.

Това са само част от критиките на партията на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов "Републиканци за България", срещу представения в петък от вицепремиера Томислав Дончев проект на български план за възстановяване и устойчивост, разработен в рамките на новия Инструмент за възстановяване и устойчивост на ЕС, по който страната ни ще получи грантове от ЕС за над 12 млрд. лв. Планът още същия ден бе определен от дясната окалиция "Демократична България" като клишета и шопинг лист. Сега събира негативната реакция и на партията на Цветанов, която също го смята за твърде общ.

Дончев призова да се дават становища и предложения, за да може в следващите два месеца да се изработи окончателният план, който ще се изпрати в Брюксел за одобрение.

Според Републиканците проектодокументът звучи "по-скоро като част от рекламна кампания на голяма корпорация, а не като основополагащ стратегически документ, на който се разчита да обезпечи развитието на страната с инвестиции в критични области, имащи ограничаващ характер за бъдещото развитие на страната".

Като недостатък на плана на Дончев се посочва това, че не се идентифицират проблемите, ограничаващи развитието на страната, както и не са показани потенциалът и ресурсите, които могат да генерират растеж и балансирано и устойчиво развити не аразличнит ерегиони в страната.

Къде са хората?

План за възстановяване и устойчивост се прави за хората, а не за териториите, магистралите, санираните сгради и т.н. и затова в центъра на плана трябва да се поставят хората и всички заинтересовани страни да го подкрепят, заявяват от "Републиканци за България". Според партията този план трябва да е обвързан с конкретни ангажименти за реформи в секторите, които ще засегне, за да може да се постигне необходимият позитивен кумулативен и синергичен ефект в общото развитие на страната и регионалния баланс.

"Отново се залага на намерения за инвестиции във физическа инфраструктура, а не в основния двигател на развитието – хората!", пише в позицията на партията, разпространена до медиите в понеделник.

Според нея в представения план за "различни Българии" - свързани, зелени, иновативни, липсва визия за реалната България и няма анализ защо точно в тези направления ще се инвестира, макар че те безспорно са важни.

"Похвално е, че приоритет ще бъде образованието, науката и иновациите, но от плана става ясно, че ще се инвестира основно в материална база и инфраструктура. Това няма как да бъде продуктивен подход, защото образованието, науката и иновациите се правят преди всичко от хора и за хора, в които трябва да се инвестира. Не е възможно да се правят ефективни инвестиции в силно нереформирани системи, които доставят критични услуги в рамките на цялата територия на страната, каквато услуга е образованието. Същата в момента доставя различно качество на образование в различните части на страната, което създава сериозен дисбаланс в развитието и ще допринесе за още по-големи диспаритети в развитието на отделните региони в бъдеще! С инвестиции единствено в модернизацията на кабинети няма да се постигне нещо повече от "по-приятни условия" за пребиваване в тях… А дали това ще бъде ефективно, като самите учители и ученици липсват в плана?", коментират от "Републиканци за България.

Поредните обществени поръчки

По думите им каквато и инфраструктура да се създава, същата едва ли ще бъде ефективна, ако ги няма хората, които могат да я използват. "Разбрахме, че ще има заделен огромен ресурс, с който ще оперира Държавната агенция "Наука и иновации" - над 410 млн. Защо точно толкова пари, къде ще се инвестират, в какво? Няма ясен отговор… Ако отново ще се инвестира в инфраструктура и техника, а не в съществуващия и все по-ограничен и свиващ се академичен човешки потенциал, тези средства ще бъдат просто поредните "обществени поръчки" към които интерес имат определени кръгове, нямащи нищо общо с академичната общност в страната…", пише в становището.

В него се коментира и намерението за над 1 млрд. лв. инвестиции в жп транспорт като се отбелязва, че правителство не разбира, че големият проблем не е само в остарелите мрежи и локомотиви, а че 30 години се правят опити да се използва жп мрежа, създадена да обслужва не хората, а отдавна несъществуваща социалистическа икономика. "Необходими са инвестиции в крайградските и регионални жп връзки, които качествено ще обслужват градските агломерации и регионите около тях и ще накарат хората, които пътуват за работа да ползват не личните си автомобили, а жп транспорта", смятат от партията на Цветанов.

За огромните планирани средства за дигитализация, електронно правосъдие, електронно правителство и др. мнението е, че "едва ли ще има някакъв напредък в това направление - просто отново ще има много обществени поръчки".

"Санираща се" , а не Зелена България

Правителството е критикувано, че разбира "Зелената България" не като опазваща природата си държава, използваща устойчиво ресурсите си, а като "Санираща се България", защот така е най-лесно.

"Ще се отделят 750 млн. лв. за здравеопазване, отново без ясен фокус и без реформи. За сметка на това очевидно е много важно да се модернизира "Медицинският институт на МВР". Териториалната система на здравеопазването в страната е изключително неефективна, осигурява дисбаланс в количеството и качеството на предлаганите здравни услуги, а населението има крайно несправедлив достъп до тях. И няма нито един предвиден лев за реформирането и оптимизацията на тази система", пише в позицията.

Според нея в плана липсват основни елементи за развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, който да гарантира продоволствената сигурност на населението. Предвидените инвестиции от 848 млн. лв. в хидромелиоративната инфраструктура на страната са изключително важна стъпка, но отново без анализ по отношение на производствени площи, видове производства и брой на земеделските производители, които ще бъдат обхванати. Отново отсъства политиката в планинските райони на България, което изхвърля близо половината от територията ѝ от плана за възстановяване.

"Документът е по-скоро илюстрация на липсата на цялостна концепция и дългосрочна визия на правителството за развитието на страната през следващите години. Той ни показва, че ще се работи фрагментирано, "на парче"", без конкретика във важните сектори, но с ясна идея при разходването на средства за саниране, пътища и инфраструктура. Фокусът не е поставен върху стратегическите проблеми, върху проблемите на хората, върху усвояването на потенциалите и сравнителните предимства на страната и регионите, които я формират. Гледа се твърде ограничено, без нужната интеграция и конкретика на мерките, без ясна визия за модернизация на страната", критикуват от "Републиканци за България".

Без трансформация и устойчивост

Планът не е ориентиран към мерки за трансформация на икономиката в посока устойчивост, ефективно използване на ресурсите и декарбонизация. Липсва сериозен фокус по отношение на адаптацията ни към климатичните промени, няма дефинирани мерки за ресурсна ефективност и опазване на околната среда, няма разбиране за правилно прилагане на екосистемния подход, посочват още от партията.

Тя призовава за широка обществена дискусия, която да даде цялостна и реалистична визия за бъдещето на страната (и нейните региони), която да се реализира чрез интегрирана система от цели мерки и проекти, осигуряващи едно ново начало в нейното развитие. Това начало не трябва да е "затворено" в частни интереси, а да работи за цялото общество, да се базира на развитието и съхранението на човешкия капитал, смята още партията.

Споделяне

Още от Бизнес