"Републиканци за България" с девет предложения за правосъдна реформа

Орязана политическа квота във ВСС, по-къс мандат на главния прокурор и реално президентско вето за избора

Снимка: Републиканци за България

Партията на Цветан Цветанов"Републиканци за България" предлага да се закрият създадените от ГЕРБ специализирани съд прокуратура, както и реформи по отношение на главния прокурор и Висшия съдебен съвет. Практически се предвижда да бъдат ревизирани политиките на ГЕРБ в тази област, прокарани докато Цветанов бе втори човек в партията след Бойко Борисов.

Политиките на партията в областта на правосъдието бяха представени на уебинар в неделя.

Предложенията, цитирани от пресцентъра на партията, са следните:

1. Намаляване на мандата на главния прокурор

Необходимо е ролята на главния прокурор да бъде преосмислена в унисон с препоръките на Венецианската комисия и най-добрите европейски практики. Предлагаме намаляване на мандата на главния прокурор на до 5 години, без право на повторно избиране. Фигурата на главния прокурор не носи със себе си упражняването на дадена политика или въвеждането на управленска програма, за която реализация е необходим дълъг период от време.

2. Възможност за президентско вето върху назначаването на главния прокурор

Предвиждаме въвеждането на ефективно вето на президента при назначаване на главния прокурор, председателите на ВАС и ВКС. В случай, че такова бъде упражнено, Висшият съдебен съвет трябва да излъчи друг кандидат, а отхвърленият не може да участва в новата процедура.

3. Намаляване на политическата квота във Висшия съдебен съвет и ефективното му разделяне на колегии

Намаляването на политическата квота във Висшия съдебен съвет ще гарантира спазването на принципа за съдийско самоуправление и ще ограничи възможността на изпълнителната власт да диктува обвинението. Необходимо е и ефективно разделяне на ВСС на колегии – една на съдии и друга на прокурори и следователи. Така по повечето въпроси, вкл. и по кадровата политика и дисциплинарната отговорност на магистратите ще се произнася съответната колегия.

4. Въвеждане на индивидуална конституционна жалба

Индивидуалната конституционна жалба предоставя възможност за пряко и лично искане на защита в случаите на нарушаване на конституционно уредените основни права и свободи. Тя е средство за повишаване на гаранциите за защита правата на човека и за създаване на генерално ефективно вътрешно правно средство за защита.

5. Закриване на специализираното наказателно правосъдие

Към днешна дата специализираното наказателно правосъдие е политически зависимо и неефективно. То шиканира справедливия съдебен процес и се използва от управляващата върхушка за решаване на важните за нея дела в "правилната" посока. В настоящия си вид Специализираното наказателно правосъдие е инструмент за разправа на "силните на деня" с политическите им опоненти, поради което трябва да бъде премахнато.

6. Oтмяна на института на допускане до касационно обжалване в гражданския процес

Съгласно Конституцията на Република България процесът е триинстанционен. Институтът за допускане на касационното обжалване на практика ограничава гражданският процес в рамките на само две инстанции. В резултат видимо несправедливи съдебни решения често влизат в сила, без да са разгледани от Върховния касационен съд.

7. Създаване на ефективно Електронно правосъдие

Ефективното въвеждане на електронното правосъдие ще повиши прозрачността в работата на органите на съдебната система и ще облекчи гражданите при упражняване на техните процесуални права. Довършването на Единния портал за електронно правосъдие трябва да бъде извършено в най-кратки срокове.

8. Създаване на реално функциониращ Имотен регистър

Предвиждаме надграждане на системата по вписванията чрез създаването на реално функциониращ съгласно ЗКИР електронен имотен регистър, който да е свързан функционално с Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

9. Намаляване и реформиране на съдебните такси

Към днешна дата множество граждани и фирми са лишени от достъп до съдебен процес, поради размера и начина на събиране на съдебните такси. Затова предлагаме заплащането на приемлива част от таксите да става в началото на процеса, а остатъкът да се възлага на загубилата страна.

Представянето на приоритетите бе направено от координаторите на сектора адв. Диан Иванов - юрист и председател на Контролния съвет, д-р Борис Велев - юрист завършил и специализирал в Германия, говорителя и административен секретар на партията - доктор по международно право Виктор Серафимов, както и Теодора Димова - юрист завършил и специализирал във Франция и член на Изпълнителния съвет на "Републиканци за България", се казва в събщението.

Споделяне

Още по темата

Още от България