Решенията на ЕСПЧ - основание за отмяна на присъди на родните съдилища

След като Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се произнесе с конкретно решение за нарушаване на човешките права, всяка от страните по казуса може да го използва като основание, за да иска отмяна на влязла в сила присъда на български съд. Това съобщи в четвъртък правителствената информационна служба.

Предложението е записано като промяна в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), която дава право на лицата да поискат преразглеждане на делото, за да се отстранят последиците от констатираното от ЕСПЧ нарушение.

Подобен текст е съществувал в отменения ГПК, но не и в новия, който влезе в сила през март м. г. Такива разпоредби съществуват в действащите Наказателно-процесуален кодекс и в Административния процесуален кодекс.

Искането за отмяна ще се прави в 6-месечен срок от датата, в която решението на ЕСПЧ става окончателно.

Останалите одобрени от правителството промени са свързани с въвеждането на европейски регламенти, отнасящи се до връчването в държавите от ЕС на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и до създаването на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

Споделяне

Още по темата

Още от България