Рецесията у нас се задълбочава

През май продължават да намаляват приходите във вътрешната търговия, а темповете на строителство рязко се забавят, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък. Все още няма информация за ръста на БВП през второто тримесечие на 2009 г., но данните за май са явен сигнал, че рецесията у нас се задълбочава.

Статистиката отчете за първи път официално, че икономиката ни е в рецесия през юни, когато бе регистрирахме намаление на БВП в две последователни тримесечия.

Темпът в строителството рязко се забавя

Общата строителна продукция през май 2009 г. намалява с 14.5% в сравнение със същия месец на предходната година и с 10.4% в сравнение с предходния месец. През април спадът в сектора на годишна база беше 9%.

Забавянето е резултат от свиването със 19.6% на годишна база на сградното строителство. То е със значителен относителен дял (65.3%) в общото строително производство и на месечна база регистрира понижение от 12%.

Гражданското строителство бележи намаление с 3% спрямо май 2008 г., но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция.

Приходите във вътрешната търговия се свиват

Приходите от продажби за май 2009 г. по предварителни данни намаляват с 15.2% спрямо същия месец на предходната година и с 5.2% спрямо април 2009 г.

В търговията на дребно е отчетен годишен спад от 10.4%, като от всички съставни дейности единствено в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение от 1.9%. В останалите групи отрицателните темпове се движат в широки граници - от -2.1% в търговията с фармацевтични и медицински стоки, до -17.4% в търговията с компютърна и комуникационна техника. На месечна база спадът в търговията на дребно е 1.3%.

В търговията на едро общото намаление от май 2008 г. до май 2009 г. от 13.3% е следствие от регистрирания спад във всички съставни групи. На месечна база спадът е 6.1%.

В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението е най-голямо – 39.3% на годишна база (9.4% на месечна). Това се дължи основно на отчетения спад в продажбите на автомобили и мотоциклети - 39.9%, тъй като дейността формира около 94% от обема на приходите.

За периода януари - май 2009 г. приходите от продажби намаляват с 10.6% в сравнение със същия период на предходната година. В търговията на дребно и търговията на едро отрицателните темпове са близки - съответно -7.4 и -8.1%. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт спадът е по-голям и достига 33.6%.

Само промишленото производство забавя спада си

Данните на НСИ за май сочат, че на месечна база се забавя спадът на промишленото производство. Намалението е 1%, докато за периода март-април е било 4.7%. Още е рано да се каже дали тенденцията е трайна.

На годишна база през май промишленото производство обаче е с 22.1% по-малко.

Производството на продукти за междинно потребление намалява с 33.7% спрямо май 2008 г., производството на инвестиционни продукти - с 27.2%, а производството на енергийни продукти - с 10.5%.

Също по предварителни данни през май оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 1.6% в сравнение с предходния месец, а на годишна база е с 24% по-малък.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес