Рециклиращи организации поискаха стимули за разделящите сметта си

Рециклиращи организации поискаха стимули за разделящите сметта си

За да бъде ефективна системата за разделно сметосъбиране, са необходими санкции за хората, които смесват боклука си, но и стимули за да бъдат накарани да правят това.. Около становището се обединиха в сряда четирите най-големи рециклиращи опаковките организации “Екопак“, “Булекопак“, Екобулпак“ и “Репак“, които държат 92 на сто от пазара на този вид отпадъци.

Над 90 на сто от населението е наясно с предназначението на цветните контейнери за разделно събиране на отпадък, но едва 10 на сто от хората го изхвърлят по този начин, посочи Иван Михов, изпълнителен директор на "Репак". По думите му в цял свят процесът се контролира от екоинспектори и нарушенията се санкционират.

Успехът на разделното сметосъбиране у нас зависи от три фактора - културата на населението, контролът на обществените органи и събирането на ценните отпадъци от опаковки от клошарите, заяви Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на "Екопак". По думите му пунктовете за изкупуване на вторични суровини, в които клошарите предават срещу заплащане ценни отпадъци, не са законни и прекратяването на тяхното съществуване ще подпомогне системата за разделно сметосъбиране.

Според Милен Димитров, прокурист на "Екобулпак", съществуващата такса смет е демотивираща за населението да изхвърля разделно отпадъците си. Тя е на база данъчни оценки единствено в България и Украйна, практиката в Западна Европа е да се плаща на количество отпадък, посочи Димитров. Изхвърляният у нас общ битов отпадък е анонимен, отбеляза той. Разделно събраните отпадъци могат да бъдат ценен ресурс в условията на криза и дори цял отрасъл на икономиката, коментира още той.

През 2009 г. организациите за оползотворяване са рециклирали 124 886 тона отпадъци от опаковки, преизпълнявайки целите на клиентите си

Компаниите, които членуват в четирите организации, са декларирали, че през миналата година са пуснали на пазара 253 755.49 т опаковки. Оползотворените количества съставляват 49,22% от общо декларираните количества опаковки и надхвърлят заложената в Закона за управление на отпадъците цел за 2009 г. от 46%, отчетоха се организациите.

По техни данни, със системи за разделно събиране на опаковки са обхванати 181 общини с население 5 млн. 913 хил. жители. Изградени са общо 25 сепариращи инсталации по региони, които предотвратяват попадането на рециклируеми отпадъци в депата за битова смет..

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?