Ревизоро направи първа копка на рекултивацията на старото сметище на Бобов дол

Ревизоро направи първа копка на рекултивацията на старото сметище на Бобов дол

Екоминистърът Емил Димитров - Ревизоро направи първа копка на рекултивация на старото общинско сметище на град Бобов дол. Проектът се финансира с 878 304 лв. по европрограмата "Околна среда (ОПОС) 2014-2020".

Депата, които не отговарят на съвременните изисквания, са предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. Такова е и закритото депо на Община Бобов дол, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процедура "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14". 

По тази процедура, с общ индикативен бюджет от 120 млн. лв., от поканените 56 общини са подадени 55 проектни предложения.

"Много се радвам на такива моменти, защото на практика България плаща три пъти за тези депа – един път да се закрият, втори път да се изградят нови регионални системи за управление на отпадъците и трети път – за рекултивация на старите сметища", заяви министър Димитров.

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов дол в землището на града, което не отговаря на съвременните екологични изисквания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г. 

Проектът за техническа рекултивация предвижда съществуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера.

С реализацията на проекта ще се осигури опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. След приключването на техническата рекултивация на сметището ще се извърши и биологична рекултивация.

Министерството на околната среда и водите подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците. 

Допълнително, в резултат на предприетите активни действия от страна на МОСВ, от държавния бюджет за 2019 г. са осигурени 70 млн. лв. за финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Финансирането се извършва чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?