Революционен реактор на бързи неутрони е пуснат в промишлена експлоатация в Русия

Революционен реактор на бързи неутрони е пуснат в промишлена експлоатация в Русия

Реактор на бързи неутрони в руската Белоярска АЕЦ, чийто топлоносител е течен натрий и в който може да се изгарят високорадиоактивни отпадъци за производството на електроенергия, бе предаден в промишлена експлоатация на 1 ноември, съобщиха от руския концерн "Росенергоатом".

С топлинна мощност от 2100 МВ, електрическа – 880 МВ, и срок на експлоатация от 40 години, това е най-мощният в света реактор на бързи неутрони.

Преди да получи разрешение за пускането в промишлена експлоатация реакторът е бил проверен от регулиращия органи "Ростехнадзор". Извършени са всички необходими инспекции и е издадено заключение за съответствието на въвеждания обект с проектната документация, техническия регламент и нормативно-правните актове, в това число и с изискването за енергийна ефективност.

Блокът БН-800 започна да произвежда електроенергия на 10 декември 2015 г., а през 2016 г. се провеждаше постепенно усвояване на мощността на етапи енергийно стартиране, а после на етапи опитно-промишлена експлоатация. През това време са провеждани проверки и тестове на оборудването и системите на различни нива на мощност в различни експлоатационни режими.

Тестовете приключиха през август 2016 г. с 15 денонощия комплексно изпробване на ниво 100% мощност, в рамките на което енергоблокът доказал, че може стабилно да издържа натоварване на номинална мощност в съответствие с проектните параметри без отклонения.

От стартирането си досега реакторът вече е произвел над 2.8 милиарда киловатчаса.

Според специалистите, енергоблоковете с реактори на бързи неутрони имат големи преимущества за развитието на ядрената енергетика. С тяхна помощ може съществено да се разшири горивната база на ядрената енергетика и да се намали обемът на радиоактивните отпадъци, чрез реализирането на затворен ядрен горивен цикъл.

Определяни са като "реактори на бъдещето“, защото от една страна изгарят плутоний, което позволява усвояване на натрупаните вече и намаляване на бъдещите високоактивни радиокативни отпадъци, генерирани при преработката на отработено ураново ядрено гориво, както и от военния комплекс. От друга страна реакторите на бързи неутрони намаляват необходимостта от използване на свеж природен уран с до 30%. Повишава се ефективността на изгарянето и намалява количеството на ядреното гориво в обръщение до 100 пъти.

С пускането в промишлена експлоатация на Четвърти блок на Белоярската АЕЦ, която започва работа през 1964 г., Русия разполага с 35 работещи ядрени блока, като в това число не е включен Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ, който се намира на етап опитно-промишлена експлоатация и предстои да бъде издаден в търговска експлоатация.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?