РФИ стана радио "Фокус"

На честотата на Радио Франс ентернасионал - РФИ (Radio France Internationale - RFI) в София вече излъчва радио "Фокус". Разрешението за промяната бе дадено от Съвета за електронни медии (СЕМ) на закрито заседание във вторник. "Мастилото на решението още не беше изсъхнало" и смяната в софийския ефир вече беше факт.

Това става само две седмици, след като за първи път се чу, че РФИ продава поради липса на слушателска аудитория филиала си в България на българска частна компания, и само две седмици преди вероятно Съветът за електронни медии (СЕМ) да прекрати съществуването си в сегашния си състав с внесените от правителството в парламента проектопромени в Закона за радио и телевизия (ЗРТ).

Решението си СЕМ е взел на закрито заседание, като с него се изменят и параметрите на програмната лицензия. Решението е взето с пет гласа "за", двама са се въздържали, един е гласувал против, а един от членовете на съвета е отсъствал. "За" са гласували всичките четирима, назначени от президента, членове на съвета.

Първоначално в началото на декември от българския клон на френската държавна радиомрежа за чужбина съобщиха, че се водят преговори за финансово съдружие с българска компания. Ставало дума за варненски бизнесмени, при разбирателство с които на мястото на РФИ щяло да тръгне радио с наименованието "Възраждане" и насочеността му щяла да бъде "православна".

Дни по-късно от централата на РФИ в Париж официално обявиха, че софийското им радио се продава поради липса на слушателска аудитория на фирмата "Възраждане-Софмедия бродкастинг" със седалище във Варна, договорът с която бил подписан в края на ноември. Купувачът се ангажирал пред служителите да продължи информационния и музикалния формат, да запази връзката с РФИ и да задържи на работа всичките около 20 служители.

Само две седмици по-късно, което е твърде бързо за практиката на медийния регулатор, СЕМ не просто одобрява сделката, но и промяна на програмния лиценз. Така на практика се оказа, че смисълът на цялата операция е бил, заобикаляйки закона, да се прокара под чуждо име и без конкурс появата в софийския ефир на радио "Фокус". То е собственoст на "Фокус Нунти" ООД, където има двама съдружници, единият от които е Красимир Узунов, собственик на информационна агенция "Фокус". Радиото постепенно изгради верига в редица предимно по-малки населени места в страната, но от години желанието му да пробие на софийския пазар удряше на камък.

Според члена на СЕМ Анна Хаджиева , която единствена е гласувала против решението, с него слушателите ще бъдат въведени в заблуда, тъй като "Фокус Нунти" няма лицензирана програма за територията на град София. "Твърде бързо стана тази промяна в собствеността, както и решението на СЕМ", каза Хаджиева пред "Дарик радио".

Едно от възможните обяснения за тази бързина е обстоятелството, че вероятно още до нова година съветът ще прекрати съществуването си в сегашния си състав. Приетите от МС промени в ЗРТ, които тази седмица трябва да бъдат гледани на първо четене в пленарна зала в парламента, предвиждат намаляване броя на членовете на СЕМ от 9 на 5. Ако законът бъде приет, автоматично ще отпаднат четиримата влезли последни в съвета негови членове, а през януари ще си отидат и още трима, чиито 6-годишни мандати изтичат тогава.

Решението на СЕМ предизвика острата реакция на Асоциация на българските радио-и телевизионни оператори (АБРО), чиито представители, както и насъбралите се репортери, не бяха допуснати до заседанието на съвета.

"Този подход на СЕМ остро противоречи на многократно заявяваната политика на публичност и прозрачност в неговата дейност и процеса на взимане решения. За пореден път регулаторният орган демонстрира пълно несъобразяване с дневния ред на обществото и вместо да защитава неговите интереси се впусна експресно, немотивирано и на тъмно да приема решения в частен интерес", се казва в официалната позиция на АБРО.

"Съгласно утвърдените изменения на честота на РФИ ще започне излъчване "Радио Фокус", което неведнъж е ставало причина т.нар."независим регулатор" да приема незаконосъобразни решения, които в последствие до едно са били отменяни от Върховния административен съд", заявяват от АБРО.

Според тях с днешното си решение, СЕМ освен, че записва поредната черна страница в най-новата ни медийна история, отново показа своето ниво на компетентност и ефективност. Европейската регулаторна рамка изисква от страните-членки да имат независим и ефективен медиен регулатор, какъвто, според организацията, в България липсва.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?