Рибари с достъп до 8.7 млн. лв. за преработка или продажба на собствения улов

Рибари с достъп до 8.7 млн. лв. за преработка или продажба на собствения улов

Рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара, могат да получат еврофинансиране за закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани транспортни средства за превоз на риба и оборудване на пунктове за първа продажба. 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство отвори прием по мярката "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, чийто бюджет е  8.7 млн. лв. С парите се покриват до 50% от дейностите в проектното предложение, но ако кандидатът извършва дребномащабен крайбрежен риболов, финансирането може да достигне и 80%. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малка от 5 000 лв. и по-голяма от 200 000 лв.

Инвестициите могат да се извършват както на сушата, така и на риболовните кораби. В случай че са на борда, плавателните съдове трябва да са регистрирани като действащи и да са извършвали риболовна дейност в продължение на поне 60 дни в морето през 2015 и 2016 г., обясниха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 ноември 2017 г.

Кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?