Рибарската програма ще се контролира от агенцията за земеделските фондове

Рибарската програма ще се контролира от агенцията за земеделските фондове

Контролът на средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство ще се осъществява от Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове". Това реши Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Досега контролът върху оперативна програма "Морско дело и рибарство", която се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство, беше в обхвата на Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

Промяната се прави с цел оптимизиране работата на агенциите и подобряване ефективността на системата за управление на програмата, е посочено в съобщението.

Изменението няма да доведе до увеличаване на общата численост на администрацията. Ще се използват свободни щатни бройки на Министерството на земеделието и храните.

Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" изпълнява функции на сертифициращ орган за извършване на одит за верността на финансовите отчети и на изградената система за контрол в Разплащателната агенция по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Споделяне

Още от Бизнес