Риболовът в крайбрежни зони и вътрешни водоеми забранен през 2010 г.

Риболовът в крайбрежни зони и вътрешни водоеми забранен през 2010 г.
Риболовът в някои крайбрежни зони и вътрешни водоеми на страната с всякакъв вид риболовни уреди и средства е забранен за цялата 2010 година, съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в петък. Забраната се налага ежегодно за опазването на биологичното разнообразие и пуснатия по места зарибителен материал и се съгласува с Министерството на околната среда и водите. 

Във водите на Черно море се забранява стопанският риболов в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост до 1 км от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляни).

Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи риболовни уреди в крайбрежните зони - от нос "Сиврибурун” до устието на р. Камчия в тримилната зона, от устието на р. Камчия до нос "Емине” в едномилната зона и други.

Ограничените за риболов зони са отворени в периода от 15 септември до 15 ноември само за улов на сафрид при допустим прилов на други видове риба до 5 %.

Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в радиус 500 м от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ "Варна" във Варненското езеро.

Не е разрешен и стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м. от средата на устието на притока.

Забранява се риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос "Кая" до нос "Св. Димитър".

Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства в акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 м. от средата на устието на съответния приток.

Забранява се и риболовът в участъците на реките и водните обекти във вътрешните водоеми на страната по области.

Любителският риболов по Дуна и Черно море ще е разрешен, уточниха от агенцията.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?