Рила-буфер става защитена зона след 6-годишна разправия

Рила-буфер става защитена зона след 6-годишна разправия

Европейската комисия е настояла мрежата НАТУРА 2000 в района на Рила да се разшири и да се обявят нови, допълнителни защитени зони за опазване на мечката и главоча (вид риба) в планината. Очаква се решение и за разширяване на защитените територии за опазване на лалугера, съобщиха в четвъртък от Коалицията "За да остане природа в България". Така се слага край на 6-годишната разправия между екоминистерството и природозащитни организации за включването на Рила-буфер ("пръстенът" около централната част на планината) в мрежата НАТУРА.

Изискването на ЕК местността да се обяви за защитена територия е от години, но досега нямаше разбирателство между експертите на МОСВ и еколози какъв трябва да е обхватът ѝ. Според представители на граждански организации предложението на МОСВ за зоната Рила – буфер изключва територии с планирани ски комплекси.

 

Представители на ЕК са били у нас в началото на седмицата за т.нар. биогеографски семинар, който има функцията на официална процедура за одобряване на зони от НАТУРА 2000. Експертите са решили, че е необходимо да се осигури екологична цялост на защитените зони и в НАТУРА трябва да се включат нископланинските местообитания на кафявата мечка.

 

Според досега действащия план за опазване на вида, значителни части от първокласните местообитания на мечката оставаха извън Национален парк "Рила" и затова видът не бе достатъчно защитен в границите на парка, се казва в съобщението на "За да остане природа". На базата на единното научно мнение, решението на биогеографския семинар е в съответствие с одобрения в България план за действие за опазване на кафявата мечка.

 

"За съжаление, наложи се да чакаме шест години преди Рила-буфер да бъде обявена. Настоятелно съветваме правителството да не коригира произволно научните предложения за територии в името на частни бизнес интереси като заменки на гори и изграждане на ски курорти, тъй като подобни опити са обречени на неуспех. Решението Рила-буфер да бъде обявена в нейните нормални, естествени граници е единственото, което удовлетворява обществения интерес", коментира Андрей Ковачев от сдружение за дивата природа "Балкани".

 

Разширяването на НАТУРА 2000 зоните в района на Рила отговаря не само на научните изисквания, но и на обществените очаквания. През 2007 и 2008 г. в подкрепа на Рила около 200 000 граждани се обединиха в петиция, което я превърна в една от природозащитните каузи, получили най-голям обществен отзвук.

 

Освен решението за Рила-буфер, на семинара са били приети всички 31 предложения за допълнителни нови зони или разширения на съществуващи такива.  

Споделяне

Още от България