"Риск Инженеринг" взе държавна поръчка за над 4.5 млн. евро в "Мини Марица-изток”

"Риск Инженеринг" взе държавна поръчка за над 4.5 млн. евро в "Мини Марица-изток”

Нов двугодишен проект за рехабилитация на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване започва в "Мини Марица-изток”, съобщиха от държавното дружество във вторник. Дейностите се финансират безвъзмездно с 4 565 108.84 евро от Международния фонд "Козлодуй" (МФК), чрез който Европейската комисия изплаща на България компенсации за предсрочно затворените марки реактори в АЕЦ "Козлодуй".

Изпълнител на проекта е "Риск Инженеринг" на председателя на Българския ядрен форум Богомил Манчев. Дружеството бе след консултантите н проекта за строежа на АЕЦ "Белене", който бе спрян от правителството и парламента през март тази година. Тръжната процедура за избор на изпълнител е била проведена съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, която администрира МФК..

 

За 104 календарни седмици "Риск Инженеринг” трябва да изгради онлайн режим за оптимално натоварване и управление на лентовите системи и багерите. Също така трябва да проектира, достави, монтира и въведе в експлоатация система за енергиен мениджмънт и дистанционно отчитане на електромерите и устройствата за анализ на качеството на електроенергията, както и да проектира, достави и пусне в действие комуникационна среда на територията на мините и оптична свързаност по гръмозащитното въже на трите рудника и управлението на дружеството.

 

Този проект е вторият от трите по споразумението за безвъзмездна помощ от юни 2009 г. с фонда за предоставяне на 21.5 млн. евро за подобряване ефективността на държавните мини, които са и най-голямото въгледобивно дружество у нас.

 

От сумата мините ще получат безвъзмездно 15 млн. евро, останали те държавната фирма трябва да осигури сама.

Споделяне

Още от Бизнес