Родители само с трудов договор ще вземат от фирмата данъчното облекчение за деца

Родители само с трудов договор ще вземат от фирмата данъчното облекчение за деца

Родителите, които работят само на трудов договор, вече няма да подават декларации, за да ползват данъчните облекчения за отглеждане на деца, а ще ползват преференциите чрез работодателя си. Това предвижда законопроектът за данъците върху доходите на физическите лица, чието обсъждане започна в сряда в пленарна зала. Обсъждането в парламента ще продължи и в четвъртък.

Така родителите ще могат да получат възстановените от данъците им суми чрез фирмата, в която работят. Със законовите текстове се посочва също така изрично, че при развод данъчното облекчение може да се ползва и от родителя, на когото не са предоставени родителските права, но само ако другият предостави декларация, че няма да ползва данъчното облекчение за данъчната година.

Предложен е и нов механизъм за ползване на облекченията от семейното облагане. Вече е предвидено те да се ползват на годишна база от всички източници на доходи. Досега облекчението обхващаше само от приходите от трудови договори, от стопанска дейност и от наем.

Родителите, които работят и на граждански договори или имат приходи от управление на дружества, от акции др., ще продължават да ползват преференциите за дете чрез намаляване на дължимите им данъци, изчислени в годишната данъчна декларация. Тя вече ще се подава до 30 април, а не до 15-ти, както бе досега. Променя се и срокът за внасяне на дължимия данък, в момента той е до един месец след подаването на декларацията, а вече ще е същият като срока за подаване на декларацията – 30 април.

Когато годишната данъчна декларация е подадена до 10 февруари, а не както досега до 31 януари, и в същия срок е внесен данъкът, лицата ще ползват отстъпка в размер 5 на сто от сумата за довнасяне по декларацията. Освен това проектът регламентира и същата отстъпка да се ползва, ако годишната данъчна декларация е подадена до 30 април по електронен път и данъкът е внесен в същия срок.

Патентното облагане ще се запази само за физическите лица и едноличните търговци, които не са регистрирани по закона за данъка върху добавената стойност, предвижда още законопроектът за данъците върху доходите на физическите лица. От кръга на патентните дейности отпадат транспортните дейности, таксиметровите услуги и превозите по допълнителни автобусни линии. Мотивите на правителствата за тази промяна са непрестанните атаки срещу патентния данък за тези дейности, че годишният му размер не отчита разходите за лизингови вноски, ремонт, резервни части и експлоатационни разходи. Вече превозвачите ще се облагат на база резултата от стопанската дейност по общия ред на закона.

Предвидена е възможност за намаляване на патентния данък при прекратяване на дейността през данъчната година за всички дейности, с изключение на хотелиерството и ресторантьорството, за които годишният размер на данъка е съобразен със сезонния им характер.

Физическите лица, които са се установили в държава, членуваща в Европейския съюз, ще бъдат освободени от облагане на доходите им от лихви в местни банки и взаимоспомагателни каси. В момента данъкът за това бе 15 на сто.

Вече ще има и възможност за възстановяване на удържан данък върху доходи от спестявания в Австрия, Белгия и Люксембург. Изравнен е размерът на окончателния данък (7 процента) за облагане на доходите от дивиденти, независимо от това дали лицето, изплащащо дохода е местно или не. Досега такива доходи на местни физически лица от източник в чужбина се облагаха с 12 на сто, а тези, изплатени от местни дружества със 7 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес