Родителският интерес блокира интернет-страницата на МОН

Родителският интерес блокира интернет-страницата на МОН

Интернет-страницата на Министерството на образованието и науката (МОН) – www.mon.bg - блокира в понеделник заради обявяването на нея на резултатите от тестовете по математика и български език и литература след седми клас. Ведомството предоставя възможност оценките да се проверят през интернет, като кандидатите въведат ЕГН и входящия номер на заявлението, с което са се явили на изпит. Оценките са достъпни и в т. нар. училища-гнезда. Големият интерес обаче направи недостъпна интернет-възможността часове наред.

Родителите трябва да проучат внимателно шансовете на децата си за класиране в желаното училище, преди да подадат документите им, предупредиха в понеделник от Министерство на образованието и науката.

От 3 до 6 юли в училищата-гнезда ще се приемат заявленията, в които учениците ще посочват предпочитаните от училища, уточняват от МОН. От ведомството казаха още, че е най-добре родителите да изчислят първо бала на детето си и да проверят броя на кандидатите, които проявяват интерес към съответното учебно заведение. 

За желаещите да учат в хуманитарен профил балът се изчислява, като се утрои оценката по български език и литература, получена на теста, и към нея се прибави оценката от теста по математика, оценката по български език и литература и оценката от още един предмет, отбелязан в план-приема от удостоверението за завършен 7-ми клас. 

За класиране в природо-математически и технологични науки оценката за кандидатстване се изчислява, като се утрои оценката от теста по математика и към нея се прибавя оценката от теста по български език и литература, оценката по математика и оценката на още един предмет от план-приема.

За кандидатстване в езиковите паралелки се удвоява оценката от теста по български език и литература и към нея се прибавя също удвоената оценка от оценката на теста по математика. Балът за езиковите гимназии се образува още и от оценките по математика и български език и литература от удостоверението за завършен 7-ми клас.

За кандидатстване в профилите “Изкуства” и “Спорт” и всички останали специалности, които изискват изпит по изобразително изкуство, музика или хореография, оценката се изчислява от резултата на теста по български език и литература и този по математика, като се прибави утроената оценка от изпита за проверка на способностите. Прибавят се и оценките от още два предмета, посочени в план-приема.

Класирането за специалностите от професионалните гимназии става с резултат, получен от утрояването на оценката от теста по математика, оценката от теста по български език и литература и оценките от още два предмета, посочени в план-приема.

Резултатите от първото класиране ще са известни на 10 юли. Класираните по първо желание се записва задължително, в противен случай губи правото си на участие в класацията. Ако кандидатът не е класиран по първо желание, има право да подаде документите си за второ класиране и това се прави в самото училище, където желае да учи, а не в училищата-гнезда. Второто класиране на кандидатите ще бъде обявено на 16 юли. До 23 юли се обявяват останалите свободни места от различните паралелки и се провежда третото и последно класиране на учениците, които желаят да влязат в тях. Подаването на документите за третото класиране става отново в училищата гнезда, както и първото. Резултатите от третото класиране ще се обявят на 26 юли. В последния ден на месеца – 31 юли, ще се обявят резултатите след третото записване и останалите свободни места, ако има такива. Попълването им вече става по преценка на директора от съответното училище.

Споделяне

Още от България