Русе е обгазен от запалени стърнища в Румъния

Гъстият пушек притесни жителите на Русе, сн. БГНЕС

Запалени стърнища в Румъния са причината за обгазяването на Русе във вторник, което обезпокои жителите на града. От Регионалната инспекция по околната среда и водите съобщиха в сряда, че са установени гъста пелена от дим и неприятни сладникави миризми, които макар да създават усещане за дискомфорт, не представляват опасност за човешкото здраве.

Заключението на инспекцията е, че причината е запалване на стърнища след жътва на територията на Румъния. Това се виждало дори с невъоръжено око от покрива на високи сгради в Русе.

Посоката на вятъра е била запад-югозапад, което позволява разнасянето на миризмите. Данните от Автоматичната измервателна станция (АИС) "Възраждане" в Русе са отчели повишени стойности по показател серен диоксид в периода 13-15 часа, но нямало превишения на пределно допустимите концентрации.

В случая с усетените неприятни миризми, не се касае за трансгранично замърсяване, заявиха от екоинспекцията. По смисъла на Закона за опазване на околната среда, трансгранично замърсяване е пренос на замърсители от една страна към друга, при което се превишават допустимите концентрации на следените показатели, определени от националните законодателства.

Споделяне

Още от България