Руската икономика през 2003 г.:

Като най-важна специфична черта на настъпилата година се очертава липсата на съществени разлики от миналата. Практически се изключват икономически катаклизми и стопанско-финансови кризи поради пълната липса на предпоставки за тях. За няколко години благоприятна световна конюнктура икономиката на страната успя да натрупа достатъчни резерви, за да се справи с евентуални сътресения.

С оглед на значителните стопански наличности, заделени през миналите години, можем смело да кажем, че 2003-та ще бъде година на растеж. Ще се запази обаче и тенденцията към понижаване на темповете на растежа спрямо предходните периоди. Нарастването на БВП през 2003 година най-вероятно ще превиши три процента, въпреки че надали ще надмине резултатите от 2002.

Основна причина за подобни прогнози остава благоприятната конюнктура на световния петролен пазар. Според очакванията през 2003 година световните цени на нефта ще се колебаят между 18 и 26 долара за барел, което е напълно приемливо за поддържане на руската икономика в сегашното ѝ състояние. Ще отбележим, че в прогнозите си руското правителство демонстрира доста голяма сдържаност, като взема за основа цени на петрола от 18,5 и 21,5 долара за барел.

Увереност, че високите световни цени на петрола ще се запазят, ни вдъхва преди всичко ситуацията във Венецуела и около Ирак. Венецуелската стачка вече причини значителен спад в нефтодобива там и дестабилизира световния пазар. По-нататъшното развитие на събитията продължава да заплашва с политическа криза и с всички съответни последици за пазара. Засега не може да се говори за скорошна и окончателна стабилизация на положението. Още по-значим фактор в петролната сфера е ситуацията около Ирак. Свалянето на режима на Хюсеин и навлизането на световните петролни компании в Ирак ще доведат след време до спад в световните цени, но не се знае колко време може да продължи този процес.

Следователно тази година /поне през повечето време/ руската икономика ще получи практически гарантирана "подкрепа" от страна на световния нефтен пазар. На този фон в Русия можем да очакваме нефтодобивът да нарасне отново - по предварителни оценки този ръст може да достигне близо 10 процента. Няма съмнения, че петролните компании у нас ще се възползват в максимална степен от създалата се ситуация.

Тези обстоятелства ще съдействат за развитието на друга тенденция, характерна за нашата икономика. Става дума за рязко нарастващия уклон към развитие на износа на суровини за сметка на влошаване на положението в ред други отрасли. Според някои аналитици тази година в индустрията ще се обособят много отчетливо лидерите - горивноенергийният комплекс и металургията, и аутсайдерите - практически всички производства с висока степен на преработка на суровините, ориентирани главно към вътрешния пазар.

Реалните доходи на населението ще продължат да нарастват, макар и не тъй бързо, както през 2002 година. Добри са перспективите в сферата на услугите, хранителната промишленост, дребната търговия, развлеченията и др. Ще продължат да поскъпват недвижимите имоти /главно в големите градове/, макар и с по-бавно темпо.

За съжаление по-високият жизнен стандарт на населението ще съдейства и в бъдеще за нарастване на вноса на потребителски стоки от чужбина. За производството на стоки в Русия няма никакви надежди - преките инвестиции в тази област ще останат крайно ниски.

Що се отнася до бюджетната сфера, с оглед на благоприятната конюнктура на суровинните пазари правителството и Думата не би трябвало да изпитват особена тревога. Ще има бюджетен излишък от около 1,5 процента от БВП, тъй че не трябва да се очакват проблеми с външните плащания. Стабилна гаранция срещу неприятни изненади с външните дългове са и значителните резерви на централната банка в злато и валута.

В корпоративната сфера "тема на годината" ще си останат естествените монополи и преди всичко общоруската единна енергийна система. Миналата година реформата в енергийния холдинг стана обект на голямата политика, което доведе до протакане и баналното ѝ потъване в твърде много думи. На фона на близките избори политизирането на реформите в естествените монополи може да придобие съвсем откровен характер с най-неопределени последици за икономиката. От друга страна, припомняйки си предложенията, разисквани миналата година в политическите среди, не можем да изключим и опити за "плавно замразяване" на всички икономически реформи от подобен мащаб до приключване на изборите за парламент и президент на страната.

Налагат се следните обобщения:

- Очаква се новата година да бъде икономически спокойна, без кризи и финансови трусове. Проблемът "дългове-2003" ще бъде благополучно решен.

- Икономиката и жизненото равнище на по-голямата част от населението ще са в подем, макар и не тъй забележимо, както в миналото. Причина ще бъде благоприятната конюнктура на суровинните пазари.

- В промишлеността отчетливо ще се откроят лидери - суровинните отрасли, и изоставащи - производствата с голяма степен на обработка на суровините.

- Приближаващите избори ще съдействат за политизиране на икономиката. Малко вероятни през тази година изглеждат евентуални структурни реформи в икономиката.

С една дума, чака ни още една година на своеобразен "благополучен застой". Единствено животът ще може да потвърди или опровергае тези прогнози за развитие на икономическата ситуация в Русия през 2003 г.

По БТА

Споделяне

Още от Свят