Руснаците са най-многобройната група чужденци в България

Страната ни не е била подложена на миграционен натиск през 2017 г.

Сн. Архив

Най-многобройната група чужденци, които са пребивавали в България не са мигранти от Близкия Изток, а руснаци – около 22 000. Това показват данни от анализ на европейската статистическа служба Евростат за миграционните процеси в страните от Европейския съюз към 1 януари 2018 г., съобщи БТА.

Към тази дата у нас са пребивавали около 71 000 граждани на страни извън ЕС, което е около 1 процент от българското население, наброяващо 7 050 000 жители.

В същото време в страната ни са пребивавали и около 13 000 граждани на страни от ЕС-28, което е едва 0.2 процента от българското население.

Регистрирани са и 1870 чужденци, които са пребивавали без поданство у нас, показва европейската статистика.

Безспорен лидер с най-много жители у нас е Русия - около 22 000 души. В началото на март при посещението си в България руският премиер Дмитрий Медведев обяви, че около 300 000 руснаци имат имоти в България.

Седващите по численост групи са представители на Турция и Сирия – с по около 12 800 души. След тях се нареждат представителите на Украйна - около 6000 души. В тази страна има голяма българска общност.

В същото време страната ни е била сред държавите в ЕС със сравнително нисък миграционен натиск през последните една-две години.  През 2018 г. общо 2536 лица са потърсили закрила у нас, като само на 317 е бил предоставен статут на бежанец, а отказ са получили 1362 лица.

За първия месец на тази година у нас са потърсили закрила само 147 души, като на 26 от тях е бил предоставен статут на бежанец.

Общо 4.4 млн. души са мигрирали в ЕС

Общо 4.4 милиона души са емигрирали в една от държавите-членки на ЕС през 2017 г. показват данните на Евростат.

От тях около 2.1 милиона граждани са на страни извън ЕС. Други 2.3 милиона души с гражданство от държава-членка на ЕС са предприели вътрешна миграция към някоя от страните на общността.

Германия отчита най-голям брой емигранти през 2017 г. - 560 000, следвана от Испания - 369 000, Великобритания - 359 000 и Франция - 312 000.

В абсолютно изражение най-голям брой чужденци, живеещи в някоя от държавите-членки на ЕС към 1 януари 2018 г. са установени в Германия – 9.7 милиона души, Обединеното кралство – 6.3 милиона, Италия – 5.1 милиона, Франция – 4.7 милиона и Испания – 4.6 милиона.

Броят на лицата, придобили гражданство в държава-членка на ЕС през 2017 г., е бил приблизително 825 000, което със 17% по-малко спрямо 2016 г.

Италия е имала най-голям брой лица, придобили гражданство през 2017 г. - близо 147 000, което е  18% от общото за 28-те страни в ЕС. Следващите най-високи нива на придобиване на гражданство са регистрирани в Обединеното кралство - 123 000, Германия - 115 000, Франция - 114 000 и Швеция - 69 000.

В относително изражение, държавата-членка на ЕС с най-висок дял на чужди граждани е била Люксембург, тъй като чужденците там представляват около 48 на сто от общото население.

На другия полюс са няколко страни, в които чужденците представляват около един процент от населението. Това са  Полша и Румъния – 0.6 на сто в двете страни, в Литва – 0.9 на стои в България - около 1.2 на сто.

Свободното движение на хора в ЕС потенциално увеличава социалните и културните взаимодействия в рамките на общността и по-тесните връзки между гражданите на ЕС, посочва Евростат.

Освен това се създават взаимни икономически ползи за предприятията и потребителите, а възможност на бежанците да достигнат до Европа чрез легални и безопасни пътища гарантира, че отговорността за преместването е справедливо споделена между държавите-членки, отчита Евростат.

Споделяне

Още от България

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?