Рядка орхидея цъфна в центъра на Перник

Около 40 екземпляра от най-красивата орхидея-пърчовка в България растат пред Дома за работа с деца в центъра на Перник, съобщиха от РИОСВ.

Цветето се среща обикновено на варовити, каменливи почви, на открити, слънчеви места - слабо натоварени пасища и храсталаци, до около 1000 м надморска височина, но в центъра на голям град като Перник е необичайно.

Пърчовката е защитен вид, включена е в Червения списък в категорията "Уязвим", както и в Червената книга на България. Цветето присъства и в приложенията на Директивата за местообитанията на Европейския съюз и на Бернската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания.

Край орхидеите ще бъдат поставени табели, забраняващи късането им. Глобата е 25 лв. за стрък.

Споделяне

Още от България