Рязък скок на износа в края на 2016 г.

Добрата новина вероятно се дължи на покачването на цените на горивата

Рязък скок на износа в края на 2016 г.

Рязък скок на износа на България през ноември изкара износа на страната на плюс за 11-те месеца на 2016 г.

За периода януари – ноември 2016 г. експортът на страната се е увеличил с 1.5%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) при регистриран спад от 0.5% за деветмесечието.

През предпоследния месец на годината има рязко съживяване на експорта към трети страни, който през годината достигаше двуцифрени отрицателни стойности или ниски положителни.

През ноември обаче показателят е отбелязал ръст с рекордните за 2016 г. 18.4% спрямо същия месец на 2015 г., с което изпреварва дори износа към ЕС, който нараства през месеца с 12.8%.

Икономисти допускат, че най-вероятно "добрата новина" се дължи на обръщането на тенденцията на международните пазари към покачване на цените на горивата в края на миналата година.

Горивата са стоката №1 в българския износ, като те основно отиват именно към страни извън ЕС.

Известно съживяване на износа се регистрира от август насам, като чувствителният скок е тъкмо през ноември. Въпреки подобрението обаче за 11-те месеца на 2016 г. експортът към трети страни остава отрицателен – минус 8.1% спрямо същия период на 2015 г. Износът към ЕС пък бележи ръст от 6.8%.

Най-сериозен проблем износът към трети страни регистрира през пролетта, като през април беше отчетен спад от над 27% на годишна база. Намалението и тогава се обясняваше основно със спада на международните цени на суровините, а не толкова със загуба на пазари.

Сериозно през 2016 г. например пострада износът на България към Китай, който намаля с над 26% до 717 млн. лв. Влошаване (спад от 14.8%) се регистрира и по отношение на друг основен търговски партньор на България – Руската федерация. В износа към Украйна се регистрира срив от близо 55% на годишна база – от 306 млн. лв. за януари-ноември 2015 г. на 139 млн. лв. за същия период на 2016 г.

Сериозно влошаване има също в търговията с към Египет – 25.7% спад на експорта до 473 млн. лв., към Иран – 47.2% до 123 млн. лв. и САЩ – 22.4% до 515 млн. лв. Износът към Сингапур се свива с близо 48% - от 650 млн. лв. на 339 млн. лв. Намалението към Турция е с 8.8%, но е доста сериозно в абсолютна сума – от 3.6 млрд. лв. на 3.3 млрд. лв.

По групи стоки най-сериозен е спадът в абсолютни суми в сектор "горива" и в химическата промишленост.

Към определени страни България регистрира съществен ръст на износа през 2016 г. Към Виетнам например той скача със 132% - от 65 млн. лв. на 150 млн. лв. Пробиви има също в експорта към Южна Корея, Република Южна Африка, Мароко, Либия и др.

Вносът от трети страни бележи спад от 8.4% за периода януари – ноември 2016 г. спрямо предходната година, отчита още НСИ.

Експортът към ЕС се засили през втората половина на годината и към края на ноември бележи ръст от 6.8%.

В съюза основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.2% от износа за държавите - членки на ЕС. Експортът към Германия расте с 9.1% към края на октомври, към Италия – с 1.3%, към Румъния – с 10.5%, към Гърция – със 7.5%, и към Франция – с 8.4%, става ясно още от данните на националната статистика.

Очакванията на финансовото министерство според Актуализираната средносрочна прогноза са 2016 г. да завърши с ръст на износа на стоки и услуги с 4.4% на фона на 7.6% ръст през 2015 г.

Според Министерството на финансите през 2017 г. се очаква обръщане на тенденцията във външната търговия, като ръстът на вноса ще започва да изпреварва този на износа и това ще се засилва до 2019 г. в резултат от съживяването на потреблението и инвестиционната активност. Така износът ще започне да отстъпва място на вътрешното потребление като основен двигател на икономиката.

Споделяне

Още от Бизнес