С 12% са се увеличили запитванията за ипотечни кредити през октомври

С 12% са се увеличили запитванията за ипотечни кредити през октомври

Ръст на запитванията с 12% за ипотечни кредити през октомври спрямо година по-рано и с 8% спрямо септември, отчита консултантската компания "Кредит център".

Основните причини за това са първите знаци на политическа стабилност и желанието на част от домакинствата да подобрят качеството си на живот, като сменят по-малки апартамент с по-голям и качествен.

"И двете страни – финансиращи организации и потребители, имат желание да ускорят процедурите и да стигнат до сделка в рамките на трите месеца до края на годината", коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на "Кредит център".

Експертите от компанията предупреждават, че невинаги ниските цени на предложенията и на пръв поглед хубавият апартамент са наистина изгодна сделка. На пазара на имоти се очертава ръст на новите инвестиции, затова покупките трябва да се правят, когато потребителят ясно е преценил финансовите си възможности, имотът има стойност и има ясна перспектива да я запази във времето, съветват от "Кредит център".

Средният размер на кредитите за страната през октомври се задържа на нивата от 35 000 евро. Делът на заемите в евро продължава да намалява постепенно. В столицата прави впечатление драстичната промяна в дела на евровите заеми. От 33% през септември, те падат до едва 9% през октомври, но общият показател за страната се компенсира от спада на ипотеките в левове във Варна.

Слабо се е повишил броя на най-младите кредитоискатели в страната за сметка на групата на най-възрастните - над 45 год. Най-активни остават потребителите между 36 и 45 години, които вече са над 47% от всички, които теглят заеми за нов дом. След тях е групата на купуващи първо жилище – тези на възраст между 26 и 35 години (33.2%).

Над половината (55%) от изтеглените ипотеки през октомври са между между 10 000 и 30 000, а една четвърт са между 30 000 и 50 000 евро. Най-скъпите – тези над 90 000 евро са малко над 3%.

Най-предпочитаният срок за погасяване на задълженията остава този между 16 и 20 години, като над 46% са избрали такъв период. Втори по популярност е периодът между 21 и 25 години, докато над 30 години са склонни да задлъжняват едва 1% от потребителите.

Споделяне

Още от Бизнес