С 210 млн. евро Исландия, Лихтенщайн и Норвегия подкрепят проекти в България

С 210 млн. евро Исландия, Лихтенщайн и Норвегия подкрепят проекти в България

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет в петък.

По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

"Програмите по двата механизма имат ключова роля за България, защото допълват мерки по основните приоритетни политики за страната, които не попадат или не попадат напълно в обхвата на оперативните програми", е заявил вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, който е подписал двата меморандума от страна на България.

"С тези споразумения засилваме сътрудничеството между Норвегия и България за постигане на максимален ефект по редица важни политики", е посочила посланикът на Норвегия за Румъния, България и Молдова Тове Брувик Вестберг.

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП с ресурс 115 млн. евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, ще бъдат финансирани проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата.

В допълнение Норвегия предоставя 95,1 млн. евро за проекти, насочени към развитие на бизнес, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи, които ще се реализират у нас чрез Норвежкия финансов механизъм.

Гражданското общество ще получи подкрепа в размер на 15,5 млн. евро за мониторинг и оценката на политики и дейността на администрацията. Отделени са 951 000 евро за проекти за подпомагане на социалния диалог и гарантиране на достойни условия на труд.

В следващите шест месеца ресорните министерства и заинтересовани страни от България и страните-донори трябва да изготвят идейни концепции за всяка от одобрените програми. Първите проекти могат да стартират в края на следващата година, а срокът за изпълнение на всички дейности е 30 април 2024 година.

Споделяне

Още от България