С 2.5 млрд. евро е намалял брутният ни външен дълг за година

Снимка: БГНЕС (архив)

Брутният външен дълг в края на юли 2015 г. е 35.9329 млрд. евро (83.7% от БВП2), което е с 3.4235 млрд. евро (8.7%) по-малко в сравнение с края на 2014 г. (39.3565 млрд. евро, 93.7% от БВП). Спрямо година по-рано обаче спадът на дълга е по-нисък – с 2.5493 млрд. евро (6.6%) спрямо юли 2014 г. (38.4822 мллд. евро, 91.6% от БВП). Това сочат обявени в четвъртък данни на Българската народна банка до края на юли

В края на юли 2015 г. дългосрочните задължения са 27.9223 млрд. евро (77.7% от брутния дълг, 65% от БВП), като намаляват с 1.4651 млрд. евро (5%) спрямо края на 2014 г. (29.3874 млрд. евро, 74.7% от дълга, 70 от БВП).

Дългосрочният дълг намалява с 1.4487 млрд. евро (4.9%) спрямо юли 2014 г. (29.371 млрд. евро, 69.9% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 8.0106 млрд. евро (22.3% от брутния дълг, 18.7% от БВП) и намаляват с 1.9584 млрд. евро (19.6%) спрямо края на 2014 г. (9.969 млрд. евро, 25.3% от дълга, 23.7% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 1.1006 млрд. евро (12.1%) спрямо юли 2014 г. (9.1112 млрд. евро, 21.7% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2015 г. е 6.0122 млрд. евро (14% от БВП). Спрямо края на 2014 г. (6.0265 мллд. евро, 14.3% от БВП) той намалява с 14.3 млн. евро (0.2%). Дългът на сектора се повишава с 1.2959 млрд. евро (27.5%) спрямо юли 2014 г. (4.7163 млрд. евро, 11.2% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4.2177 млрд. евро (9.8% от БВП). Те се понижават с 1.2495 млрд. евро (22.9%) спрямо края на 2014 г. (5.4672 млрд. евро, 13% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 1.4118 млрд. евро (25.1%) спрямо юли 2014 г. (5.6295 млрд. евро, 13.4% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 12.1067 млрд. евро (28.2% от БВП). Те нарастват със 121.8 млн. евро (1%) спрямо края на 2014 г. (11.9849 млрд. евро, 28.5% от БВП). Дългът на сектора се увеличава със 120.1 млн. евро (1%) спрямо юли 2014 г. (11.9866 млрд. евро, 28.5% от БВП).

В края на юли 2015 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13.5963 млрд. евро (31.7% от БВП), което е с 2.2815 млрд. евро (14.4%) по-малко в сравнение с края на 2014 г. (15.8778 млрд. евро, 37.8% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 2.5535 млрд. евро (15.8%) спрямо юли 2014 г. (16.1498 млрд. евро, 38.4% от БВП).

През януари – юли 2015 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 5.8178 млрд. евро (13.6% от БВП) при 3.4328 млрд. евро (8.2% от БВП) за същия период на 2014 г.

Нетният външен дълг в края на юли 2015 г. е 8.9817 млрд. евро, като намалява с 4.7748 млрд. евро (34.7%) спрямо края на 2014 г. (13.7565 млрд. евро). Понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг (с 3.4235 млрд. евро, 8.7%), така и на нарастването на брутните външни активи (с 1.3513 млрд. евро, 5.3%). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 20.9% в края на юли 2015 г., намалявайки с 11.8 процентни пункта спрямо края на 2014 г. (32.7%). Нетният външен дълг намалява с 5.7895 млрд. евро (39.2%) спрямо юли 2014 г. (14.7712 млрд. евро, 35.2% от БВП).

Споделяне

Още от Бизнес