С 2.9% нараснали пътуванията на българи зад граница и на чужденци у нас

Еднакъв ръст – от 2.9 на сто, бележат през ноември 2013 г. спрямо година по-рано както пътуванията на българи зад граница, така и посещенията на чужденци у нас, отчете Националният статистически институт в петък. В чужбина през миналия месец са пътували 245 хил. българи, а у нас са пристигнали 416.2 хил. чужденци, като е регистрирано увеличение на техните посещенията по всички наблюдавани цели. За почивка и екскурзия са дошли с 6.7 на сто повече чужденци, със служебна цел - с 2.9 на сто, и с други цели - с 0.1 на сто.

 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българи в чужбина формират пътуванията с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 51.1 на сто, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 25.1 на сто, и със служебна цел – 23.8 на сто. В сравнение с ноември 2012 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 29.9 на сто, докато при тези с други цели и със служебна цел е регистрирано намаление - съответно с 11.6 и с 8 на сто.

 

От общия брой чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз – 54.2 на сто, като в сравнение със същия месец на предходната година се увеличават с 2.8 на сто. Нарастват и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 2.9 на сто, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция и от Украйна - съответно с 8.3 и с 8.1 на сто.

 

През ноември преобладава делът на посещенията с други цели /вкл. гостуванията и транзитните преминавания/ - 46.9 на сто, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 35.9 на сто, и със служебна цел – 17.2 на сто.

 

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 78.1 на сто от посещенията на граждани от Македония, 66.6 на сто – от Сърбия, 55.4 на сто - от Великобритания, и 52.3 на сто - от Русия.

Споделяне

Още от Бизнес