С 400 млн. лева ще нараснат парите за образование догодина

С 400 млн. лева ще нараснат парите за образование догодина

Вероятно с над 400 милиона лева ще бъде увеличението на бюджета за образование през 2019 г. в сравнение с плана за тази година. Както и през тази година, най-голямата сума отгоре ще е за планираното увеличение на учителските заплати. За това са предвидени 330 млн. лева. Други около 30 млн. лева са предвидени за 10% ръст на възнагражденията на непедагогическите специалисти.

Това анонсира министърът на образованието Красимир Вълчев в понеделник. За сравнение през тази година средствата за образование и наука бяха с 490 млн. лева повече в сравнение с бюджетния план за 2017 г. Отново основното увеличение покри вдигането на възнагражденията на преподавателите.

"Важно е да имаме обществения консенсус, че заплатите на учителите трябва да бъдат минимум 120 процента от средната заплата за страната, защото в дългосрочен план това е най-голямото предизвикателство пред образователната ни система", коментира министър Вълчев.

"Най-голямото увеличение в училищното образование ще е за финансирането на дейностите по интереси, като до края на месеца ще представим промените в стандарта за приобщаващото образование", каза Вълчев. Според него повече пари ще има и за закуски на децата в училищата.

Министърът обясни още, че университетите трябва да привлекат и задържат млади преподаватели. Той обаче отбеляза, че разликата в заплащането на младите и по-възрастните университетски преподаватели е много по-голяма от ножицата в училищното образование. "Въпреки че средните брутни заплати във висшето образование са над 1700 лева или с 60 процента са по-високи от тези в училищното образование, има заплати на млади преподаватели, които са по-ниски от тези на младшите учители", припомни Вълчев.

Заплатите на университетските преподаватели се определят от висшите училища и за разлика от училищното образование министерството не може да влияе на размера им. Един от източниците за изплащане на възнагражденията е субсидията от бюджета, отпускана за обучение в държавните университети. Според министъра се предвижда догодина тя да се увеличи с 40 млн. лева и да е общо 370 млн. лева.

Споделяне

Още от България