С 5.1% спадат постъпленията в бюджета за първото тримесечие

Приходите в бюджета за първото тримесечие на тази година са с 5.1% по-ниски от приходите за същия период на миналата година. Това е записано в доклад на финансовия министър Пламен Орешарски за изпълнението на бюджета за периода януари – март. Докладът беше представен пред правителството в четвъртък.

Докладът потвърждава тенденцията от началото на годината за неизпълнение на приходната част на бюджета, на което досега не се даваше особена гласност.

Приходите за посочения период са близо 6.4 млрд. лв., което е 19.7% от годишния план. Спадът се дължи, според финансовото министерство, "на значителното свиване на износа, на спад в обема на вноса на суровини и енергоносители, както и на драстичното намаление на цените на петрола, металите и други основни суровини на международните пазари в резултат на задълбочаващата се глобална финансова и икономическа криза".

Данъчните постъпления са 5.16 млрд. лв. Събраните преки данъци са 1.26 млрд. лв. или 25.6% от годишния план. Същевременно приходите от косвени данъци са 2.46 млрд. лв. или 17.9% от плана за годината.

Събраните социални и здравни вноски са 1.25 млрд. лв. Неданъчните приходи са 791 млн. лв. или 21% от годишния разчет. Плащанията от структурни и кохезионния фонд на ЕС са 450 млн. лв.

Бюджетните разходи заедно с вноската в бюджета на ЕС, са 5.89 млрд. лв. Самата вноска в ЕС е 248 млн. лв. Лихвените плащания са 272 млн. лв., което е 42,7% от планираното за годината. Капиталовите разходи са 618 млн. лв. а текущите нелихвени разходи – 4.75 млрд. лв.

Излишъкът за първото тримесечие е 514 млн. лв. В него спестяванията от бюджета са 321 млн. лв., а 193 млн. лв. са европейски средства.

Към 31 март тази година фискалният резерв е малко над 7.9 млрд. лв.

Данните за изпълнението на бюджета подкрепят опасенията, че приходите няма да покрият разходната маст до края на годината и има опасност заложеният излишък не само да не бъде реализиран, но и да се отиде към бюджетен дефицит. По тази причина се обмисля буферът от 10% в разходната част да бъде увеличен на 20%.

Споделяне

Още от Бизнес