С 5.475 млрд. евро вносът надвиши износа през 2006 г.

Вносът на стоки и услуги миналата година е надвишил износа с 5.475 млрд. евро. Това показват окончателните данни за външнотърговското салдо на България за 2006 г., публикувани от Националния статистически институт (НСИ) в петък.

Осъщественият износ за периода януари – декември (FOB) е за 12.012 млрд. евро (23.49 млрд. лева), докато вносът (CIF) е за 18.479 млрд. евро (36.14 млрд. лв.), а по FOB e 17.487 млрд. евро (34.202 млрд. лв.).

Отрицателното търговско салдо не е новина, размерът му обаче кара икономистите да бъдат предпазливи в макроикономическите си преценки за рисковете пред България. Тенденцията вносът да изпреварва с по-високи темпове износа бе спряна още през 2005 г., но през миналата година вносът и износът повишиха стойностите си с почти еднакъв процент. Износът нарасна с 26.9%, а вносът – с 26%., което означава, че положителните тенденции за подобряване на салдото не са толкова ясно изразени.

Влошаването на салдото се е задълбочило през второто полугодие на миналата година, когато месечно износът се е запазвал в приблизително еднакви обеми, но вносът е нараствал спрямо предходния месец  за да надхвърли през декември с близо половин милиард евро обема му в края на януари.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?