С близо 10% повече пътувания на българи зад граница през септември

С близо 10% повече пътувания на българи зад граница през септември

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2014 г. са 407 хиляди, което е с 9.7 на сто повече спрямо година по-рано, докато посещенията на чужденци у нас са намалели с 0.5 процента в сравнение със септември 2013 г. и са 1.108 млн. Това сочат данни на Националния статистически институт, обявени в понеделник.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Гърция - с 19.6%, Турция - със 17.7%, Италия - със 17.1%, Германия - с 13.6%, Испания - с 13.2%, Обединеното кралство - с 12.1%, Сърбия - със 7.8%, бившата югославска република Македония - със 7.7%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Чешката република - с 16.8%, Румъния - с 11.5%, Руската федерация - с 5.6%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2014 г. формират пътуванията с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия — 41.6%. Следват ги пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.7%, и със служебна цел - 24.7%. В сравнение със септември 2013 г. сe регистрира увеличение при пътуванията със служебна цел и с цел почивка и екскурзия - съответно с 41.5 и 30.2%, докато тези с други цели  намаляват с 13.0%.

През септември 2014 г. с други цели са били 59.3% от пътуванията към Обединеното кралство и 56.8% - към Руската федерация. Пътуванията към Италия със служебна цел са 37.5%, а тези към Испания и Гърция с цел почивка или екскурзия са съответно 56.1 и 49.9% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни..

Посещенията на чужденци в България през септември 2014 г. са 1.108 млн., което е с 0.5 на сто по-малко спрямо година по-рано. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 8.8%, докато посещенията със служебна цел и с други цели се увеличават съответно с 23.9 и 2.9%.

Най-много граждани на ЕС са посетили страната ни през миналия месец – 64, което е с 2.4 процента по-малко спрямо септември миналата година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Румъния - с 21.3%, Унгария - с 15.4%, Гърция - с 4.8%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Чешката република - с 11.6%, Германия - с 10.9%, Испания - с 10.0%, Обединеното кралство - с 8.3%, Франция - с 6.2%, Холандия - с 5.3%, и други.

Намаляват посещенията на граждани от групата "Други европейски страни” - с 1.6%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Украйна и Руската федерация - съответно с 23.2 и 21.5%.

През септември 2014 г. преобладава делът на дошлите на почивка и екскурзия - 46.7%, следвани от гостуванията с други цели и транзитните преминавания - 37.9%, и командировките - 15.4%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 85.5% от всички посещения на граждани от Руската федерация, 78.8% - от бившата югославска република Македония, и 76.8% - от Обединеното кралство. Служебните пътувания са 44.5% от всички посещения на граждани от Испания, а с други цели са 74.1% от посещенията на граждани от Турция и 63.8% - от Румъния

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес