С близо 1000 задочници по-малко от догодина

С 972 намалява бройката за прием на студентите и докторантите, които ще се обучават задочно през учебната 2006/2007 година в държавните университети. Причината за това е недостатъчно доброто качество на задочното обучение в някои висши учебни заведения, обясни министърът на образованието и науката Даниел Вълчев в четвъртък.

Намаляват и местата за специалисти за следващата година. Според министъра това се дължи на преминаването на специалностите “акушерка” и “медицинска сестра” в образователна степен бакалавър.

Същевременно с 209 студенти и докторанти повече ще бъдат приети в редовна форма на обучение в държавните висши училища.

Студентите и докторантите, които ще се учат редовно във ВУЗ през следващата година, ще бъдат 34 000, от които 28 880 ще се обучават в държавните университети. За задочна форма на обучение се предвиждат общо 7061 места, като 4412 от тях ще бъдат за държавните висши училища.

Увеличени са и местата за някои направления за редовно обучение като филологии, компютърни науки и математика.

Министърът заяви още, че от догодина ще има нови критерии за прием във ВУЗ, които са съгласувани с ректорите на университетите.

Бройката за първокурсници ще се определя от няколко фактора - акредитационната характеристика на висшето училище, съотношението между броя преподаватели и броя студенти, как се усвояват местата и броя на класиранията, броя на студентите, които се прехвърлят в друго висше училище, както и коректността при предаването на електронните данни за броя на студентите и на преподавателите.

Отново през следващата година ще започне да функционира и електронен регистър, чрез който лесно може да се проследи академичното развитие на всеки отделен студент. Регистърът ще включва още и издадените дипломи за висше образование, като всяка от тях ще има собствен електронен номер.

Споделяне

Още от България